Organisation and Management

De afdeling Organisation and Management (O&M), geleid door prof. dr. Eva Knies, doet onderzoek naar de organisatie en het management van publieke vraagstukken (in de publieke en private sector). De afdeling biedt plaats aan organisatiekundig, organisatiesociologisch, management en organisatiepsychologisch onderzoek – zowel conceptueel als empirisch, en zowel theoretisch als praktijkonderzoek.

De onderzoekers die binnen O&M actief zijn, richten zich publieke organisaties en publieke thema’s in publieke en private organisaties (bijvoorbeeld diversiteit, inclusie en uitsluiting, medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, corruptie en doping in de sport). De O&M onderzoekers gebruiken daarbij verschillende perspectieven variërend van interpretatieve benadering tot positivistisch, institutioneel, experimenteel en activistisch. De nadruk ligt op zowel het leren begrijpen van maatschappelijke vraagstukken als het leveren van een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Publieke (rijksoverheid en lokale overheden) en semipublieke dienstverlenende organisaties (zorginstellingen, scholen, sportverenigingen en sportkoepels) staan daarbij centraal.

HRM, Organisation Studies, Sport & Society

Binnen de afdeling functioneren drie leerstoelgroepen: Strategisch human resource management, Organisation Studies, en Sport & Society. Op allerlei vlakken vindt samenwerking en kruisbestuiving plaats tussen O&M onderzoeksgroepen onderling en tussen O&M leerstoelgroepen en PGM leerstoelgroepen.

Ook werken we intensief samen met andere UU onderzoeksgroepen en de TU Eindhoven waarvan het focusgebied Sport & Society (o.a. het onderzoeksproject Calibrating Inclusive Sporting Encounters naar de cruciale rol die organisatienetwerken en eerstelijns-professionals spelen in het begeleiden van mensen in kwetsbare posities door dr. Maikel Waardenburg en prof dr. Maarten van Bottenburg) een voorbeeld is. Een ander voorbeeld is de nauwe betrokkenheid van de HRM leerstoelgroep met de Future of Work hub van het strategische onderzoeksthema Institutions for Open Societies van de Universiteit Utrecht (VENI onderzoeksproject Capturing the nature of public value creation van prof. dr. Eva Knies).

Nationale en internationale samenwerking

De afdeling O&M participeert in diverse interdisciplinaire samenwerkingsverbanden, met name binnen het strategisch thema Instituties voor Open Samenlevingen: de Future of Work hub; de Gender & Diversity hub; binnen het strategisch thema Dynamics of Youth; en binnen de Focusgebieden Sport & Society en Professional Performance met sportmanagement, sportbeleid en strategisch human resource management onderzoek.

Binnen deze verbanden wordt niet alleen samengewerkt tussen wetenschappers, maar verrichten we ook veel onderzoek in samenwerking met of in opdracht van maatschappelijke actoren zoals de KNVB, NOC-NSF, UMCU, Gemeente Utrecht, Rabobank, Buitenlandse Zaken en de VO Raad.

Meer informatie over het onderzoek binnen O&M vindt u op de pagina’s van de leerstoelgroepen: