Public Governance and Management

De onderzoekslijn Public Governance & Management valt onder de afdeling met hetzelfde label, de afdeling Bestuurswetenschappen van USBO. Prof. dr. Mirko Noordegraaf leidt deze afdeling, die uit twee subafdelingen bestaat: Public Governance (Bestuur & beleid), en Public Management (Publiek management). Naast Mirko Noordegraaf zijn prof. dr. Sebastiaan Princen, prof. dr. Albert Meijer, alsmede prof. dr. Mark Bovens, prof. dr. Paul ’t Hart en dr. Wieger Bakker de senior onderzoekers. Verder zijn diverse UHD’s, UD’s en PhD’s aan deze afdeling verbonden.

Zij werken nauw samen met collega’s van Managing Social Issues (Organisatiewetenschappen) en hun onderzoek is verbonden aan het strategische onderzoeksthema Institutions for Open Societies en het focusgebied Professional Performance van de Universiteit Utrecht, alsmede (in mindere mate) het onderzoeksthema Dynamics of Youth en het focusgebied Culture & Citizenship.

PGM thematiek

De onderzoekers die binnen PGM actief zijn, richten zich op het besturen en organiseren van publieke vraagstukken in maatschappelijke en bestuurlijke omgevingen, door de nadruk te leggen op de wisselwerking tussen (a) beleid, sturing en toezicht, (b) publiek management en leiderschap, en (c) professionele uitvoeringspraktijken. Ze leggen de nadruk op het vermogen om verantwoorde, professionele en innovatieve besturing en organisatie-aanpakken van maatschappelijke vraagstukken  vorm en inhoud te geven. Ze doen dat door in de frontlinie van zowel academische debatten – over accountability, professionalism, public innovation, public value – te opereren, als ook in de frontlinie van maatschappelijke ontwikkelingen. Daarbij staan overheidsorganisaties en publieke instituties (EU, rijksoverheid, lokale overheden), alsmede (semi-)publieke uitvoerders en dienstverleners (zorginstellingen, scholen, en politie en justitie) centraal.

Kernthema’s

PGM richt zich op drie kernthema’s: