Public Governance en Management

De afdeling Public Governance en Management (PGM), geleid door prof. dr. Albert Meijer, doet onderzoek naar sturing van publieke vraagstukken en management van publieke organisaties. De afdeling biedt plaats aan politicologisch, bestuurskundig en publiek management-onderzoek – zowel conceptueel als empirisch, en zowel theoretisch als praktijkgericht.

De onderzoekers binnen PGM richten zich op het besturen van publieke vraagstukken, het managen van publieke organisaties, en het organiseren van publieke dienstverlening, in maatschappelijke en bestuurlijke omgevingen. Zij onderzoeken de wisselwerking tussen (a) beleid, sturing en toezicht, (b) publiek management, innovatie en leiderschap en (c) professionele uitvoeringspraktijken. De nadruk ligt daarbij op het vermogen om verantwoorde, professionele en innovatieve besturing en krachtige organisatie-aanpakken van maatschappelijke vraagstukken vorm en inhoud te geven. Overheidsorganisaties en publieke instituties (EU, rijksoverheid, lokale overheden), alsmede (semi-)publieke uitvoerders en dienstverleners (zorginstellingen, scholen, en politie en justitie) staan daarbij centraal.

Public Governance en Public Management

De afdeling bestaat uit twee leerstoelgroepen: Public Governance en Public Management. Onderzoekers uit deze groepen werken ook veel samen, binnen en buiten de afdeling. De afdeling is de thuisbasis van grotere projecten zoals het ERC onderzoeksproject Succesvol Publiek Bestuur, de onderzoekslijn naar ‘gedragsbestuurskunde’, onderzoek naar transparantie, en naar de rol van de media in governance en management. Ons onderzoek bevindt zich vaak aan de frontlinie van het maatschappelijk debat, zoals bij de evaluatie van de Nederlandse Contraterrorisme-strategie voor het ministerie van Justitie en Veiligheid en onderzoek naar misbruik onder Jehova's Getuigen. 

Meer informatie over het onderzoek binnen PGM vindt u op de pagina’s van de leerstoelgroepen:
 

Nationale en internationale samenwerking

De afdeling PGM participeert in diverse interdisciplinaire samenwerkingsverbanden binnen de Universiteit Utrecht, met name binnen de strategische onderzoeksthema’s Instituties voor Open Samenlevingen – inclusief de Hub Security in Open Societies, de stream Behaviour and Institutions, het EU Platform, het Platform Markets & Corporations in Open Societies, en Pathways to Sustainability, alsmede in de onderzoeksfocusgebieden Governing the Digital Society en Professional Performance.

Binnen deze verbanden wordt zowel samengewerkt door wetenschappers, alsook veel onderzoek verricht in samenwerking met partners, stakeholders, maatschappelijke partijen en burgers.

Ons publiek is niet alleen wetenschappelijk: we publiceren ook voor een breder publiek met boeken over de welvaartsstaat; nudging; provinciale politiek, en ondernemen in de open samenleving. PGM-onderzoekers willen maatschappelijke impact genereren.