Nominaties 2018

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie hecht grote waarde aan het creëren van maatschappelijke impact via onderzoek en onderwijs. Daarom reikt de faculteit de jaarlijkse Maatschappelijke Impact Prijs uit aan medewerkers en studenten die een prestatie hebben geleverd die maatschappelijk iets teweeg brengt.

WINNAARS 

In de categorie medewerkers: Paulien de Morree en Herman Kasper Gilissen van Stichting Initiatives for Peace and Human Rights 
In de categorie studenten: Gerben Hiemstra voor zijn inspanningen om in het mbo studieverenigingen op te zetten. 

Hieronder alle genomineerden: 

Nominaties studenten

Gerben Hiemstra

Is bezig met het opzetten van studieverenigingen in het mbo.

Guusje Dijkstra

Produceert met collega studenten fair trade T-shirts vanuit hun eigen Enactus-onderneming Toekies.

Jermain van der Graaf

Oprichter van het bedrijf Rebottled, dat van lege wijnflessen drinkglazen maakt. Upcyclen in plaats van recyclen. De glazen worden gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het Leger des Heils in Utrecht 

Erwin Feenstra

Zet zich in voor het verbeteren van de arbeidsrechten van kraamverzorgers.

Nominaties medewerkers

Gerrieke Bouwman, Elisabetta Manunza, Willem Janssen, Nathan Meershoek en Niels Uenk

Zijn samen de onderzoekers van het Public Procurement Research Centre. Dat zet zich in voor de aanbestedings(r)evolutie. Doel? Structureel op weg naar een mentaliteitsverandering.

Cong-rui Qiao

Levert een actieve bijdrage aan de promotie van scholingsprogramma’s in binnen-en buitenland.

Anna Gerbrandy en Ton van den Brink

Schrijven een column voor NRC over de juridische uitdagingen in de EU.

Danielle Snaathorst

Zet zich in voor EnglUUsion. Engelse les voorvluchtelingenstudenten die via InclUUsion onderwijs volgen. 

Brianne McGoningle

Zet zich in voor Utrecht University Clinic.

Inge Brinkman

Is oprichter en secretaris bij Stichting Vrienden Voedselbank Leidsche Rijn. Wij zamelen geld in en zorgen daarmee ervoor dat wekelijks honderd gezinnen twee gezonde volwaardige maaltijden geleverd krijgen

Timo Verlaat

Zet zich in voor Cocktail. Dat wil het isolement van asielzoekers en vluchtelingen met een LHBT geaardheid doorbreken en hen op een veilige manier introduceren in de Nederlandse samenleving. Dit loopt via vrijwilligers die een "maatje" worden en zo één  op één hulp bieden.

Paul Adriaanse

Is programaleider van LinC, een leerprogramma voor en door leiders in de culturele sector.  

Pauline Phoa en Hanneke van Eijken

Zetten zich in voor een vluchtelingenproject.

Paulien de Morree en Herman Kasper Gilissen

Werken voor de stichting Initiatives for Peace and Human Rights , een Nederlandse non-profit organisatie die ernaar streeft door middel van educatie en voorlichting de kennis van mensenrechten in het Grote Merengebied in Afrika te vergroten. 

Mark Bovens

Zet zich in voor het verbeteren van de zelfredzaamheid van lager opgeleiden.