Promoveren

Inspirerende onderzoeksomgeving

De Graduate School of Law, Economics and Governance is verantwoordelijk voor de bewaking van de kwaliteit van de promovendi-opleidingen. Zij biedt promovendi een inspirerende onderzoeksomgeving waarin ruim aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling. Aan de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie zijn ongeveer 130 promovendi werkzaam.

Promotietraject

Tijdens het promotietraject werken promovendi onder begeleiding van een hoogleraar aan een onderzoeksproject. Het onderzoek mondt uit in een proefschrift of een serie artikelen gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast volgen promovendi onderwijs in de Graduate School en geven zij veelal ook zelf onderwijs aan studenten.

Alle promovendi-programma’s zijn verbonden met de facultaire onderzoeksinstituten, waarin wordt samengewerkt met de landelijke onderzoekscholen.

Meer informatie en contactpersonen vindt u bij de departementen:

Ombudsman en promovendiraad

De ombudsman voor promovendi houdt toezicht op het goede verloop van het onderzoek van individuele promovendi en voorziet hen van raad en advies.

De faculteit kent ook een faculteitsbrede promovendiraad. De promovendiraad (contact: promovendiraad.rebo@uu.nl) vertegenwoordigt de belangen van facultaire promovendi (aio's, oio's, bursalen en ongebonden/buitenpromovendi).

Career Services

Career Services voor PhD is er om ervoor te zorgen dat iedere promovendus goed voorbereid is op een carrière binnen en buiten de wetenschap. Onze diensten zijn toegankelijk voor alle PhD's, ongeacht Graduate School, type contract of het jaar van het PhD contract. PhD's die recent zijn gepromoveerd zijn ook welkom.