Promoveren

Inspirerende onderzoeksomgeving

De Graduate School of Law, Economics and Governance is verantwoordelijk voor de bewaking van de kwaliteit van de promovendi-opleidingen. Zij biedt promovendi een inspirerende onderzoeksomgeving waarin ruim aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling. Aan de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie zijn ongeveer 130 promovendi werkzaam.

Promotietraject

Tijdens het promotietraject werken promovendi onder begeleiding van een hoogleraar aan een onderzoeksproject. Het onderzoek mondt uit in een proefschrift of een serie artikelen gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast volgen promovendi onderwijs in de Graduate School en geven zij veelal ook zelf onderwijs aan studenten.

Alle promovendi-programma’s zijn verbonden met de facultaire onderzoeksinstituten, waarin wordt samengewerkt met de landelijke onderzoekscholen.

Via het webformulier kunt u een aanvraag doen voor een promotieplaats. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Meer informatie en contactrpersonen vindt u bij de departementen:

Actuele promoties

22 maart 2019 10:30 - 11:30
Op 22 maart 2019 om 10.30 verdedigt Tom Overmans zijn proefschrift 'The Austerity Paradox'.
3 april 2019 12:45 - 13:45
Promotie van Timur Pasch, verbonden aan de Utrecht University School of Economics.
12 april 2019 10:30 - 11:30
Promotie van Bojana Babunska (Rechtsgeleerdheid).
26 april 2019 10:30 - 11:30
Minou de Ruiter verdedigt haar proefschrift 'Walking the Tightrope. Political accountability, blame and ministerial survival in two Parliamentary systems'.
10 mei 2019 10:30 - 11:30
De ‘gerelateerdheid' van economische activiteiten binnen een regio heeft invloed op de mate waarin ondernemerschap bijdraagt aan economische groei van de regio.
RSS

Ombudsman en promovendiraad

De ombudsman voor promovendi houdt toezicht op het goede verloop van het onderzoek van individuele promovendi en voorziet hen van raad en advies.

De faculteit kent ook een faculteitsbrede promovendiraad. De promovendiraad (contact: promovendiraad.rebo@uu.nl) vertegenwoordigt de belangen van facultaire promovendi (aio's, oio's, bursalen en ongebonden/buitenpromovendi).