Promoveren

Inspirerende onderzoeksomgeving

De Graduate School of Law, Economics and Governance is verantwoordelijk voor de bewaking van de kwaliteit van de promovendi-opleidingen. Zij biedt promovendi een inspirerende onderzoeksomgeving waarin ruim aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling. Aan de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie zijn ongeveer 130 promovendi werkzaam.

Promotietraject

Tijdens het promotietraject werken promovendi onder begeleiding van een hoogleraar aan een onderzoeksproject. Het onderzoek mondt uit in een proefschrift of een serie artikelen gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast volgen promovendi onderwijs in de Graduate School en geven zij veelal ook zelf onderwijs aan studenten.

Alle promovendi-programma’s zijn verbonden met de facultaire onderzoeksinstituten, waarin wordt samengewerkt met de landelijke onderzoekscholen.

Via het webformulier kunt u een aanvraag doen voor een promotieplaats. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Meer informatie en contactrpersonen vindt u bij de departementen:

Actuele promoties

31 augustus 2018 12:45 - 13:45
Cong-rui Qiao (LLM, Rechtsgeleerdheid) focust in haar promotieonderzoek op: collectieve petities, acties van werknemers en demonstraties op het platteland.
11 september 2018 12:45 - 13:45
Clara Musto (Rechtsgeleerdheid) legt in haar proefschrift de moeren en bouten bloot van de Uruguayaanse hervorming van het drugsbeleid.
24 september 2018 10:30 - 12:00
Promotie van Yen Hoang Tran LLM (departement rechtsgeleerdheid).
28 september 2018 16:15 - 17:15
Promotie van mevrouw D.I. Contreras Garduno LLM (departement rechtsgeleerdheid).
RSS

Ombudsman en promovendiraad

De ombudsman voor promovendi houdt toezicht op het goede verloop van het onderzoek van individuele promovendi en voorziet hen van raad en advies.

De faculteit kent ook een faculteitsbrede promovendiraad. De promovendiraad (contact: promovendiraad.rebo@uu.nl) vertegenwoordigt de belangen van facultaire promovendi (aio's, oio's, bursalen en ongebonden/buitenpromovendi).