Departementen

Meer dan een simpele optelsom van departementen

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie brengt 3 departementen samen om tot een sterker geheel te komen. De departementen werken intensief samen met buitenlandse partners en verwelkomen een bijzonder grote groep buitenlandse studenten.

Departement Rechtsgeleerdheid

Rechtsgeleerdheid bouwt aan de rechtvaardige maatschappij van morgen door haar juristen te stimuleren nieuwsgierig te blijven naar wat straks nodig en mogelijk is. Daarom focust rechten in Utrecht sterk op de samenleving, op de menselijke maat en op maatschappelijk relevant onderwijs en onderzoek.

Voor meer informatie gaat u naar het departement Rechtsgeleerdheid.

Departement Economie

Het economisch onderwijs en onderzoek aan de Utrecht University School of Economics, kortweg U.S.E., is praktisch en grensverleggend: in U.S.E.’s multidisciplinaire benadering van economische vraagstukken krijgen de verhalen over de mensen en de gemeenschappen achter de feiten en de cijfers even veel gewicht.

Voor meer informatie gaat u naar het departement Economie.

Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) richt zich op het besturen en organiseren van publieke vraagstukken, in wisselwerking met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Voor meer informatie gaat u naar departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap.

Neem nu contact op

Wilt u meteen in gesprek met de faculteit of een van de departementen? Bekijk de contactgegevens van de faculteit en de departementen.