Onderwijs voor professionals

Als professional of leidinggevende bent u nooit uitgeleerd. Maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Organisaties passen zich voortdurend aan nieuwe wetgeving en de soms tegenstrijdige eisen van politiek en maatschappij aan. Dat vraagt veel van leidinggevenden en professionals.

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie speelt hierop in en verzorgt naast het reguliere academische onderwijs en onderzoek een scala aan mogelijkheden voor opleidingen naast het werk. Professionals kunnen hun academische kennis uitbreiden of verdiepen binnen speciaal ontwikkelde onderwijsprogramma’s, die vaak in deeltijd worden aangeboden.

Masterprogramma's voor professionals

Trainingen voor professionals

Recht, Economie, Bestuur en Organisatie:

Bestuurs- en Organisatiewetenschap:

Lees meer over opleidingen voor professionals van Bestuurs- en Organisatiewetenschap.

Rechtsgeleerdheid:

Lees meer over opleidingen voor juridische professionals.

Contractonderwijs

Bepaalde onderdelen uit het reguliere onderwijsaanbod zijn ook toegankelijk voor deelnemers die niet staan ingeschreven als student. U vindt informatie per departement op de studentenwebsite: