Onderwijs voor professionals

Ontdek de mogelijkheden voor jouw professionele groei
Als professional ben je nooit uitgeleerd. In een snel veranderende wereld waar maatschappelijke ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen en organisaties zich voortdurend moeten aanpassen aan nieuwe wetgeving en de soms tegenstrijdige eisen van politiek en samenleving, is voortdurende groei en kennisverdieping van essentieel belang. 
 
Wij helpen je je kennis en vaardigheden up-to-date te houden met onderwijs ontwikkeld voor professionals. Onze programma's zijn op maat gemaakt om aan jouw behoeften te voldoen en worden vaak in deeltijd aangeboden.

Contractonderwijs

Bepaalde onderdelen uit het reguliere onderwijsaanbod zijn ook toegankelijk voor deelnemers die niet staan ingeschreven als student. Je vindt informatie per departement op de studentenwebsite:

We bieden onze cursisten handvatten om na te denken over hun werk en organisatie. Zij doen dat aan de hand van hun eigen casus, die centraal staat in elke cursus. Verwerving van de nieuwste wetenschappelijke inzichten speelt een belangrijke rol, maar daar houdt het niet op. Kennisoverdracht staat altijd in het teken van de persoonlijke context en ervaring.