Kennisinstellingen

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie heeft tal van samenwerkingsverbanden met vooraanstaande nationale en internationale organisaties en kennisinstellingen.

Uitwisseling met universiteiten

Bekijk het overzicht van exchange bestemmingen voor studenten van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie.

Overige instituten

Onderzoekscholen

Op nationaal niveau werken de onderzoeksinstituten van de faculteit samen met andere faculteiten en universiteiten in de volgende onderzoekscholen:

Contact (internationale) samenwerking