Organisatie van het onderwijs

De 3 departementen van de faculteit - Rechtsgeleerdheid, Economie (U.S.E.) en Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) - zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs. De leiding berust bij elk departement bij een onderwijsdirecteur.  

Elk departement binnen de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie heeft een afdeling Onderwijs- en Studentzaken (OSZ). Studenten en medewerkers kunnen bij het Studiepunt van hun departement terecht voor vragen rondom het onderwijs, onder andere over inschrijvingen voor cursussen en programma’s, roosters, studiegidsen en vrijstellingen:

Studiepunten

De afdelingen OSZ werken samen met de centrale afdeling Studentenservice van de universiteit. Deze is verantwoordelijk voor de centrale inschrijving en toelating van alle studenten tot de opleidingen en programma’s van de universiteit.