Faculteitsraad

De medezeggenschap binnen de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) is georganiseerd binnen de Faculteitsraad. Naast de Faculteitsraad kent de faculteit verschillende opleidingscommissies (OC’s). De OC is het advies- en overlegorgaan waarin per opleiding alle onderwijsaangelegenheden (o.a. de cursusevaluaties en OER-en) worden besproken.

Sinds 1 september 2017 hebben OC’s bovendien instemmingsrecht op enkele onderwerpen in de onderwijs- en examenregeling en bv op de wijze waarop het onderwijs in de desbetreffende opleiding wordt geëvalueerd. In het Faculteitsreglement staat nader beschreven op welke onderwerpen de raad instemmings- dan wel adviesrecht heeft.

De Faculteitsraad REBO vertegenwoordigt de belangen van alle studenten en medewerkers van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Het mandaat om de belangen van studenten en medewerkers te behartigen, is verkregen door verkiezingen.

Wat doet de Faculteitsraad?

De Faculteitsraad vergadert ongeveer eens per maand met het faculteitsbestuur en houdt haar scherp door kritische vragen te stellen en constructief mee te denken over allerlei onderwerpen. Hierbij maakt de Faculteitsraad onder andere gebruik van haar adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht.

Waar gaan deze vergaderingen dan zoal over? Te denken valt aan de financiën van de faculteit, de Onderwijs- en Examenregelingen (OER), internationalisering, diversiteit, het personeelsbeleid, faciliteiten en meer. Mocht je een keer een vergadering willen bijwonen, schroom niet om dat te doen, de vergaderingen zijn namelijk openbaar. 

Contact met de Faculteitsraad

Contact opnemen kan via REBO_Faculteitsraad@uu.nl. We horen graag wat studenten en medewerkers bezighoudt!

Voorzitters Faculteitsraad

Leden Faculteitsraad 2017-2018

Personeelsgeleding

Rechtsgeleerdheid:

 • Sanne Akerboom
 • Herman Kaspar Gilissen
 • Pauline Jacobs
 • Ingrid Koning
 • Rozemarijn van Spaendonck

Economie: 

 • Philip Fliers
 • Jacob Jordaan
 • Frans Pieter Sprik

Bestuur en Organisatie:

 • Jasmijn van Harten
 • Erna Ruijer
 • Miranda Walraven

Studentgeleding

Rechtsgeleerdheid:

 • Daniela Chilkevitsh
 • Lotus Ho
 • Richard van Riessen
 • Carlijn van Schijndel
 • Gijs Timmermans
 • Jostijn der Weduwe

Economie:

 • Mallory Bellairs
 • Emily Koopman
 • Henk van Voorst

Bestuur en Organisatie:

 • Sjoerd van den Brink
 • Marieke Pechtold
 • Jeroen van Velzen