REBO Bestuur enOrganisatie fill

Publieke vraagstukken, publieke waarde

Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) richt zich op het besturen en organiseren van publieke vraagstukken, in wisselwerking met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. De leidende vraag daarbij is hoe publieke organisaties en particuliere organisaties met een publieke taak met actuele maatschappelijke vraagstukken omgaan, hun publieke verantwoordelijkheden vormgeven en publieke waarde leveren.

Ons academisch onderzoek staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De nadruk ligt op de kernthema’s verantwoording, professionaliteit, ‘public service performance’, organisatieverandering, innovatie en publiek leiderschap. We kijken in het bijzonder naar publieke organisaties als de Europese Unie, de rijksoverheid, gemeenten, politie, leger, de rechterlijke macht, en naar particuliere organisaties met een publieke taak, zoals ziekenhuizen, scholen, woningbouwcorporaties, sportorganisaties en culturele instellingen.

Kleinschalig en interactief onderwijs, ook voor professionals

In het onderwijs richten we ons op gemotiveerde mensen met uiteenlopende achtergronden die betekenisvol willen zijn in het oplossen van maatschappelijke problemen en willen bijdragen aan publieke waarde. Zowel de bachelor- en de masteropleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap (B&O) als het onderwijs voor professionals zijn kleinschalig, intensief en interactief van karakter.

Betrokken advies, toegepast academisch onderzoek

We bieden hoogwaardig organisatieadvies en toegepast academisch onderzoek, in samenwerking met opdrachtgevers en partners. Maatschappelijk betrokken, praktisch toepasbaar en zeer toegankelijk.

Nieuws

Paul Boselie
14 maart 2018
Paul Boselie houdt zich als hoogleraar intensief bezig met de governance van organisaties en vindt dat er iets heel vreemds gebeurd is bij ING.
theaterzaal
13 maart 2018
In september 2018 start een gezamenlijk executive onderwijsprogramma van de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Antwerpen, gericht op de cultuursector.
Lars Tummers
2 maart 2018
Per 1 maart 2018 is Lars Tummers benoemd tot hoogleraar Bestuurs- en Organisatiewetenschap, in het bijzonder Publiek Management en Gedrag.

Pagina's

RSS

Agenda

5
apr
5 april 2018 17:30 - 18:15
Hoe zijn killerbodies gerelateerd aan fatshaming?
6
apr
6 april 2018 12:45 - 13:45
Remco Coppoolse verdedigt zijn proefschrift 'Werkregels voor innovatiemanagers. Vernieuwing in het hoger beroepsonderwijs in een versnelling'.
16
apr
16 april 2018 17:30 - 18:30
Kunnen we leven in een wereld zonder overheid, wetshandhaving of sociale structuren?

Pagina's

RSS