REBO Bestuur enOrganisatie fill

Publieke vraagstukken, publieke waarde

Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) richt zich op het besturen en organiseren van publieke vraagstukken, in wisselwerking met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. De leidende vraag daarbij is hoe publieke organisaties en particuliere organisaties met een publieke taak met actuele maatschappelijke vraagstukken omgaan, hun publieke verantwoordelijkheden vormgeven en publieke waarde leveren.

Ons academisch onderzoek staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De nadruk ligt op de kernthema’s verantwoording, professionaliteit, ‘public service performance’, organisatieverandering, innovatie en publiek leiderschap. We kijken in het bijzonder naar publieke organisaties als de Europese Unie, de rijksoverheid, gemeenten, politie, leger, de rechterlijke macht, en naar particuliere organisaties met een publieke taak, zoals ziekenhuizen, scholen, woningbouwcorporaties, sportorganisaties en culturele instellingen.

Kleinschalig en interactief onderwijs, ook voor professionals

In het onderwijs richten we ons op gemotiveerde mensen met uiteenlopende achtergronden die betekenisvol willen zijn in het oplossen van maatschappelijke problemen en willen bijdragen aan publieke waarde. Zowel de bachelor- en de masteropleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap (B&O) als het onderwijs voor professionals zijn kleinschalig, intensief en interactief van karakter.

Betrokken advies, toegepast academisch onderzoek

We bieden hoogwaardig organisatieadvies en toegepast academisch onderzoek, in samenwerking met opdrachtgevers en partners. Maatschappelijk betrokken, praktisch toepasbaar en zeer toegankelijk.

Nieuws

© iStockphoto.com/Oleg Zabielin
20 februari 2018
De gemeente Amsterdam maakte fouten in de aanpak van radicalisering en terrorismebestrijding, concluderen onder meer Mirko Noordegraaf en Beatrice de Graaf.
Paul Verweel Sportfonds
19 februari 2018
Het naar voormalig hoogleraar Paul Verweel genoemde fonds wil bijdragen aan het toegankelijker maken van sport voor mensen die het minder breed hebben.
Global Sports Master Start
8 februari 2018
'Sport for Development' is een internationaal honoursprogramma dat wordt aangeboden door de universiteiten van Johannesburg, Tsukuba en Utrecht.
USBO gebouw
6 februari 2018
USBO medewerkers zullen tussen mei en half augustus 2018 tijdelijk verhuizen naar Janskerkhof 12, het onderwijs grotendeels naar Israëlslaan 118.
Patrizia Zanoni
29 januari 2018
Per 1 februari 2018 is Patrizia Zanoni benoemd als hoogleraar Organization Studies bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO).

Pagina's

RSS

Agenda

2
mrt
2 maart 2018 10:30 - 11:30
Carolyn Moser verdedigt haar proefschrift 'EU Civilian Crisis Management. Law and Practice of Accountability'.
8
mrt
8 maart 2018 16:30 - 18:30
Drie sprekers over het inspirerende effect van sporten op de samenleving.
14
mrt
14 maart 2018 15:00 - 17:00
De macht van de mega-stad. Ran Hirschl bestudeert de constitutionele status van megasteden met voorbeelden uit China, Korea, Japan en Brazilië.
15
mrt
15 maart 2018 19:30 - 21:30
Derde van drie lezingen in TivoliVredenburg over de toekomst van ons werk, met prof. Belle Derks.
5
apr
5 april 2018 17:30 - 18:15
Hoe zijn killerbodies gerelateerd aan fatshaming?

Pagina's

RSS