Publieke vraagstukken, publieke waarde
REBO Bestuur enOrganisatie fill

Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) richt zich op het besturen en organiseren van publieke vraagstukken, in wisselwerking met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. De leidende vraag daarbij is hoe publieke organisaties en particuliere organisaties met een publieke taak met actuele maatschappelijke vraagstukken omgaan, hun publieke verantwoordelijkheden vormgeven en publieke waarde leveren.

Ons academisch onderzoek staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De nadruk ligt op de kernthema’s verantwoording, professionaliteit, ‘public service performance’, organisatieverandering, innovatie en publiek leiderschap. We kijken in het bijzonder naar publieke organisaties als de Europese Unie, de rijksoverheid, gemeenten, politie, leger, de rechterlijke macht, en naar particuliere organisaties met een publieke taak, zoals ziekenhuizen, scholen, woningbouwcorporaties, sportorganisaties en culturele instellingen.

Kleinschalig en interactief onderwijs, ook voor professionals

In het onderwijs richten we ons op gemotiveerde mensen met uiteenlopende achtergronden die betekenisvol willen zijn in het oplossen van maatschappelijke problemen en willen bijdragen aan publieke waarde. Zowel de bachelor- en de masteropleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap (B&O) als het onderwijs voor professionals zijn kleinschalig, intensief en interactief van karakter.

Betrokken advies, toegepast academisch onderzoek

We bieden hoogwaardig organisatieadvies en toegepast academisch onderzoek, in samenwerking met opdrachtgevers en partners. Maatschappelijk betrokken, praktisch toepasbaar en zeer toegankelijk.

Nieuws

Sport and Society call seed money 2020-2022
12 november 2019
Sport & Society wil onderzoeksprogramma's subsidiëren naar ‘criminele ondermijning van sportclubs’ en naar ‘riskant spel’.
UUMUN in Oxford 2019
11 november 2019
Met vijftien individuele prijzen, een nieuw record voor UUMUN en de Universiteit Utrecht, was dit van één van de beste delegaties van OxiMUN 2019.
Paul 't Hart
4 november 2019
Bestuurskundige Paul 't Hart in de Volkskrant: 'positive thinking is wat we nodig hebben'.
RSS

Agenda

19
nov
19 november 2019 18:00 - 19:00
Jorren Scherpenisse verdedigt zijn proefschrift 'Tucht van de tijd. Over het tijdigen van bestuur en beleid.'
20
nov
20 november 2019 14:30 - 15:30
Frans van Beek verdedigt zijn proefschrift 'Hernieuwbare energie voor iedereen.'
29
nov
29 november 2019 13:00 - 18:00
Najaarsbijeenkomst 2019 van AVEUM, alumnivereniging van Executive masterprogramma's USBO.
RSS