Overlijden Paul Verweel
Paul Verweel

Tot ons groot verdriet ontvingen we het bericht dat onze Paul Verweel dinsdag 24 april is overleden. Paul is één van de grondleggers van USBO en van 2000 tot 2013 het eerste hoofd departement. Veel van wat hij samen met Mark Bovens heeft neergezet, vormt nog altijd de basis van waaruit we werken. We zullen zijn bezieling en bevlogenheid missen.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Marlies en zijn zonen Michael, Kenneth en Abel.

Mede namens alle medewerkers van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie en het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, het bestuur-MT van USBO,

Paul Adriaanse
Wieger Bakker
Paul Boselie
Maarten van Bottenburg
Sabine Jansen
Peter Nafzger
Mirko Noordegraaf

Publieke vraagstukken, publieke waarde
REBO Bestuur enOrganisatie fill

Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) richt zich op het besturen en organiseren van publieke vraagstukken, in wisselwerking met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. De leidende vraag daarbij is hoe publieke organisaties en particuliere organisaties met een publieke taak met actuele maatschappelijke vraagstukken omgaan, hun publieke verantwoordelijkheden vormgeven en publieke waarde leveren.

Ons academisch onderzoek staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De nadruk ligt op de kernthema’s verantwoording, professionaliteit, ‘public service performance’, organisatieverandering, innovatie en publiek leiderschap. We kijken in het bijzonder naar publieke organisaties als de Europese Unie, de rijksoverheid, gemeenten, politie, leger, de rechterlijke macht, en naar particuliere organisaties met een publieke taak, zoals ziekenhuizen, scholen, woningbouwcorporaties, sportorganisaties en culturele instellingen.

Kleinschalig en interactief onderwijs, ook voor professionals

In het onderwijs richten we ons op gemotiveerde mensen met uiteenlopende achtergronden die betekenisvol willen zijn in het oplossen van maatschappelijke problemen en willen bijdragen aan publieke waarde. Zowel de bachelor- en de masteropleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap (B&O) als het onderwijs voor professionals zijn kleinschalig, intensief en interactief van karakter.

Betrokken advies, toegepast academisch onderzoek

We bieden hoogwaardig organisatieadvies en toegepast academisch onderzoek, in samenwerking met opdrachtgevers en partners. Maatschappelijk betrokken, praktisch toepasbaar en zeer toegankelijk.

Nieuws

19 april 2018
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft 21 nieuwe leden gekozen. Judith van Erp is een van hen.
12 april 2018
Het nieuwe beurzenprogramma is afgelopen najaar geïntroduceerd en heet voluit de de Law, Economics and Governance- International Talent Scholarships.
Politieke sensitiviteit
5 april 2018
Aan het begin van de lente is een aantal interessante nieuwe boeken op het terrein van de Bestuurs- en organisatiewetenschap verschenen.

Pagina's

RSS

Agenda

15
mei
15 mei 2018 19:00 - 21:30
De film ‘Smoke’ wordt ingeleid door dr. Irina van Aalst.
29
mei
29 mei 2018 18:00 - 21:00
Op 29 mei 2018 organiseert Executive onderwijs Recht, Economie, Bestuur en Organisatie een voorlichtingsavond voor professionals.
29
mei
29 mei 2018 19:00 - 21:30
De film ‘Le passé devant nous’ wordt ingeleid door dr. Harmen Binnema.

Pagina's

RSS