Onderwijs

Vakoverstijgend onderwijs dat inspireert en uitdaagt

Groep mensen overlegt over de innovatie van onderwijs en professionalisering van docenten

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht leidt mensen op tot hoog gekwalificeerde professionals. Professionals die hun kennis en kunde met maatschappelijke betrokkenheid willen inzetten voor onze samenleving. Mensen dus die nu en in de toekomst verantwoordelijk willen zijn voor een duurzame, rechtvaardige en robuust ingerichte samenleving.

De ware professional is nooit uitgeleerd

Ook als u midden in het beroepsleven staat, zult u uw deskundigheid op peil moeten houden. Dat biedt nieuwe carrièreperspectieven en vooral ook nieuwe inspiratie om uw loopbaan te vervolgen. Naast het wetenschappelijk onderwijs dat de 3 departementen van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie in hun eigen vakgebied geven, biedt de faculteit vakoverstijgende masters in inspirerende en vernieuwende onderwijsvormen en diverse, vaak multidisciplinaire programma’s voor mensen die hun werk professioneel willen blijven aanpakken.

Lees meer over onze bacheloropleidingen en masterprogramma's.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor nascholing aan de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie? Bekijk ons aanbod van cursussen, programma’s en opleidingen speciaal voor professionals.

Kwaliteit als drijfveer

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie streeft naar excellent onderwijs. Onze hoge kwaliteitseisen betalen zich uit in de accreditatie van onze opleidingen en hoge scores in diverse studiegidsen. Deze resultaten kunnen we alleen bereiken met docenten en andere medewerkers die zich zozeer verbonden voelen met de faculteit dat ze ook persoonlijk naar excellente kwaliteit streven.

Wilt u weten hoe de kwaliteit van ons onderwijs gemeten en beoordeeld wordt en welke kwaliteitseisen we onszelf stellen, ga dan naar de kwaliteit van het onderwijs.

Neem nu contact op

Wilt u meteen in gesprek met de faculteit om de mogelijkheden te bespreken? Bekijk de contactgegevens van de faculteit en de departementen.