Ondersteunende diensten Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Het faculteitsbureau van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie bestaat uit een aantal diensten die het onderwijs en onderzoek ondersteunen. Daarnaast hebben de drie departementen hun eigen ondersteunende diensten:

Diensten Faculteitsbureau

Communicatie en marketing

Huisvesting en Facilities

Human Resources

ICT Management

International Office 

Het International Office (IO) faciliteert inkomende en uitgaande mobiliteit van stafleden en studenten.

Onderwijs- en Studentzaken

Ieder departement heeft een afdeling Onderwijs- en Studentzaken (OSZ) waaronder een Studiepunt valt, het eerste aanspreekpunt voor studenten.

Research Support Office

Het Research Support Office (RSO) ondersteunt wetenschappers die externe financiering willen aanvragen voor hun projecten.

Facultaire Ethische Toetsingscommissie (FETC)

Bevordert, bewaakt en toetst het ethisch handelen bij wetenschappelijk onderzoek. De commissie bestaat uit de volgende personen:

E-mail: FETC.REBO@uu.nl

Facultaire contactpersoon zorgvuldige en integere wetenschap (Integrity counsellor)

De contactpersoon is een onafhankelijke, vertrouwelijke en laagdrempelige sparringpartner voor het collegiaal bespreken van vragen en dilemma's.

Bent u medewerker van de Universiteit Utrecht? Dan vindt u meer informatie over de FETC en de Integrity counsellor op Intranet

Secretariaat

Bibliotheek

Overige diensten

  • Beleidsondersteuning onderwijs
  • Beleidsondersteuning onderzoek
  • Finance & Control

De directeur staat aan het hoofd van het faculteitsbureau en is ook lid van het faculteitsbestuur.