Ondersteunende diensten Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie heeft een aantal ondersteunende afdelingen die de hele faculteit bedienen:

Communicatie en marketing

Communicatie

  • Hoofd communicatie en marketing van de faculteit: Bas Schreiner
  • Communicatieadvies en persvoorlichting Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschap: Gert den Toom
  • Persvoorlichting Rechtsgeleerdheid: Irina MakBas Schreiner
  • Communicatie voor Maatschappelijke Impact en het Centre for Global Challenges: Daan van Arcken
  • Webredacteur: Dennis Hurkmans, Irina Mak
  • Adviseur digitale communicatie en marketing: Holger Eeninkwinkel

Marketing

Huisvesting en Facilities

Human Resources

ICT Management

International Exchange Office 

Het International Exchange Office faciliteert inkomende en uitgaande mobiliteit van stafleden en studenten.

Onderwijs- en Studentzaken

Ieder departement heeft een afdeling Onderwijs- en Studentzaken (OSZ) waaronder een Studiepunt valt, het eerste aanspreekpunt voor studenten.

Research Support Office

Het Research Support Office (RSO) ondersteunt wetenschappers die externe financiering willen aanvragen voor hun projecten.

Facultaire Ethische Toetsingscommissie (FETC)

Bevordert, bewaakt en toetst het ethisch handelen bij wetenschappelijk onderzoek. De commissie bestaat uit de volgende personen:

E-mail: FETC.REBO@uu.nl

Facultaire contactpersoon zorgvuldige en integere wetenschap (Integrity counsellor)

De contactpersoon is een onafhankelijke, vertrouwelijke en laagdrempelige sparringpartner voor het collegiaal bespreken van vragen en dilemma's.

Bent u medewerker van de Universiteit Utrecht? Dan vindt u meer informatie over de FETC en de Integrity counsellor op Intranet

Secretariaat

Bibliotheek

Overige diensten

De directeur staat aan het hoofd van het faculteitsbureau en is ook lid van het faculteitsbestuur.