Entrepreneurship

De afdeling Entrepreneurship neemt een brede kijk op ondernemerschap en innovatie vanuit een economische invalshoek, maar met sterke verbanden met het management, het bedrijfsleven, de geografie en het overheidsbeleid. De leden van de afdeling (ongeveer 35 academische stafleden) lopen voorop in de academische debatten over bedrijfsecosystemen, innovatie-ecosystemen, intrapreneurship, sociaal en duurzaam ondernemerschap, sharing economy en digitale platforms, open- en consumenteninnovatie, en economische ontwikkeling.

We hebben sleutelposities in grote wereldwijde academische gemeenschappen zoals de Global Entrepreneurship Research Association en het Global Entrepreneurship Network en zitten in de redacties van de belangrijkste ondernemerschapstijdschriften Entrepreneurship Theory and Practice en Small Business Economics.

Ons werk wordt gepubliceerd in toonaangevende tijdschriften op het gebied van ondernemerschap, management en geografie, waaronder het Academy of Management Journal, Economic Geography, Entrepreneurship Theory and Practice, Journal of Business Venturing, Journal of Management, Management Science, Research Policy en Small Business Economics. Naast ons academisch werk, houden we ons ook regelmatig bezig met de zakelijke- en beleidspraktijk.

Afdelingshoofd

Afdelingsmedewerkers