Entrepreneurship

Ons onderzoeksprogramma draait rond ondernemerschap en samenleving: hoe ondernemend gedrag op het niveau van individuen, organisaties en de economie waarde creëert voor de samenleving in haar geheel, hoe we ondernemend gedrag kunnen verklaren en hoe beleidsmakers dit kunnen benutten.

Wij doen multidisciplinair onderzoek met de economische wetenschap als vertrekpunt, maar gecombineerd met inzichten uit bedrijfskunde, psychologie, sociologie, geografie en bestuurskunde. Wij zijn met name geïnteresseerd in nieuwe fenomenen in het domein ondernemerschap, maar doen zeker ook aan hypothese-toetsend onderzoek.

Ons onderzoeksprogramma kent als speerpunten:
 

  • Ecosystemen voor ondernemerschap. Ondernemerschap helpt welvaart voor de brede samenleving creëren, maar is contextafhankelijk. De ondernemende economie kan worden gezien als een complex en evoluerend ‘ecosysteem’. Met onderzoekers en belanghebbenden over de wereld ontwikkelen we een multidisciplinair onderzoeksprogramma hoe ecosystemen voor ondernemerschap zich ontwikkelen. Centraal staat een raamwerk voor ecosystemen waarmee beleidsmakers elke economie kunnen analyseren en interventies ontwikkelen.
  • Innovatie en ondernemend gedrag. We onderzoeken hoe individuen (consumenten, werknemers) maatschappelijke waarde creëren door zich bezig te houden met innovatie en ondernemerschap, hoe organisaties dit gedrag kunnen benutten, en hoe beleidsmakers erop kunnen ingrijpen. We kijken onder meer naar open- en user innovation, corporate entrepreneurship, crowdsourcing, consumer co-creation en -marketing, adoptie en evolutie van technologie, online platforms en business models, en bedrijfsgroei op basis van innovatief consumentengedrag.
  • Sociaal en duurzaam ondernemerschap. In de context van wereldwijde maatschappelijke uitdagingen als gevolg van bijvoorbeeld toenemende ongelijkheid, migratie en opwarming van de aarde, ontstaan nieuwe manieren van zakendoen waarbij prioriteit wordt gegeven aan het creëren van sociale waarde en een positieve bijdrage aan de samenleving. Samenwerking en innovatie zijn sleutelbegrippen in deze onderzoekslijn. Samen met maatschappelijke partners werken we aan een 'economie van sociaal ondernemerschap' programma; een fris economisch perspectief dat een alternatieve kijk op waardecreatie via sociaal ondernemerschap biedt.
  • Ondernemerschap en internationalisering. In het digitale tijdperk overschrijdt ondernemerschap steeds vaker grenzen, waarbij investeerders en bedrijven kansen zien, partners vinden en in wereldwijde waardeketens opereren. Door deze trend krijgen bedrijven beter toegang tot informatie, maar te veel internationalisering kan leiden tot buitensporige risico’s in turbulente omgevingen. Wij kijken naar bestuurlijke zaken bij internationalisering, gedrag van bedrijven in turbulente omgevingen en de invloed van instituties op bedrijfsprestaties.

Wij bekleden sleutelposities in wereldwijde academische netwerken zoals de Global Entrepreneurship Monitor, het Global Entrepreneurship Network, de Open and User Innovation Society en de European Social Enterprise Monitor. Daarnaast werken we veel met bedrijven en beleidsinstanties. Wij leveren ook een belangrijke bijdrage aan het Utrecht University Social Entrepreneurship Initiative, het European Center for Alternative Finance en het Sustainable Finance Lab.

(interim) Afdelingshoofd

Onderzoekers en docenten