Toegepaste Economie

De sectie Toegepaste Economie bestrijkt gebieden binnen de economie zoals openbare economie, arbeidseconomie, gezondheidseconomie, gedragseconomie, economie van de misdaad en economie van de vergrijzing. Het meeste onderzoek is empirisch onderzoek en maakt gebruik van enquêtes en administratieve gegevens. Moderne econometrische technieken worden toegepast, er wordt gebruik gemaakt van theoretische inzichten uit de economie en andere disciplines en er is een sterke focus op beleidsrelevantie. Deze kenmerken van de afdeling geven vorm aan het curriculum van U.S.E. 

Afdelingshoofd
Universitair hoofddocent
Hoogleraar
Afdelingsmedewerkers
Hoogleraar
Director of Undergraduate Studies
Buitenpromovendus
Docent
Promovendus
Promovendus
Onderzoeker
Junior docent
Universitair docent
Universitair docent
Universitair docent
Universitair hoofddocent
Universitair docent
Universitair docent
Universitair hoofddocent