Nominaties Maatschappelijke Impact Prijs 2017

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie hecht grote waarde aan het creëren van maatschappelijke impact via onderzoek en onderwijs. Daarom reikt de faculteit de jaarlijkse Maatschappelijke Impact Prijs uit aan medewerkers en studenten die een project hebben geleid of prestatie hebben geleverd met grote maatschappelijke impact. 

Winnaars waren
Incluusion - in de categorie medewerkers
Taste Before You Wase - in de categorie studenten

Hieronder alle nominaties:

Nominaties studenten 2016:

A level playing field for students in Utrecht

Genomineerden:  Yasmin Ahmed - Benjamin Asante – Minke Reijneveld – Danielle Snaathorst         

A level playing field for students in Utrecht is een project dat zich richt op de discriminatie die een student in Utrecht kan ondervinden. Het primaire doel is te onderzoeken of discriminatie plaatsvindt binnen de universiteit en zo ja, hoe breed verspreid dit is. Er wordt gebouwd op het idee dat elke student een level playing field verdiend wanneer zij studeren in Utrecht en dat er adequate ondersteuning moet zijn voor mensen die discriminatie hebben ondervonden.  De groep studenten is hiervoor een onderzoeksproject aan het voorbereiden dat zal starten in de lente van 2017.

Klikstart

Genomineerde: Jaimy Nijnens

KlikStart is een project dat is opgericht door de non-profit organisatie Enactus Utrecht. Het wordt gerund door studenten die zich op vrijwillige basis inzetten om ouderen wegwijs te maken met de computer en tablet. KlikStart heeft de ambitie om ouderen te helpen onderdeel te worden van de digitale samenleving. In samenwerking met Rabobank Utrecht, ROC Midden Nederland en verschillende zorginstellingen zorgen zij voor een uitgebreid lespakket aan laptop- en tabletcursussen die worden gegeven door enthousiaste ROC-stagaires.

Facebook
Website

Public Note

Genomineerden:  Wieke Blijleven - Idwer Doosje – Floris de Krijger – Yvonne La Grouw – Stefan Lubberding – Evelijn Martinius – Joost Monster 

Public Note is een online platform waar onderzoek van bestuurskundig talent gepubliceerd wordt in de vorm van een wetenschappelijk, peer-reviewed artikel (Scientific Note) of een ‘pitch’-vorm (Public Note). Ieder jaar studeren studenten op de universiteit af op relevante vraagstukken binnen het openbaar bestuur. Helaas ‘verdwijnt’ deze kennis vaak in het archief van de universiteit. Public Note probeert als platform een brug te slaan tussen actuele kennis en de bestuurskundige praktijk. En zo  studenten, wetenschappers en de professionals van het openbaar bestuur in verbinding te brengen door het verspreiden van kennis en stimuleren van discussie.

Facebook
Website

Potjemet

Genomineerden: Elke van Burghoorn – Sjoerd Kempen – Fay Koster – Lilian Mooren – Saskia Littooij

Potjemet is een sociale onderneming, opgericht vanuit Enactus, die zich richt op het tegengaan van het verspillen van goed, bruikbaar eten. In Nederland wordt ieder jaar tussen de 1,7 en 2,6 miljard kilo voedsel weggegooid. Potjemet produceert in samenwerking met een biologische wortelboer een worteljam gemaakt van wortels die anders weggegooid zouden zijn, omdat deze te ‘lelijk’ zijn voor verkoop in de winkel (te krom, groot, dik, dun, etc.). In dit productieproces wordt samengewerkt met verstandelijk beperkten, als inzet voor een leefbare samenleving voor ieder mens.

Facebook
Website

Taalles Vluchtelingen Utrecht

Genomineerde: Roos Ykema

Taalles Vluchtelingen Utrecht is een vrijwilligersinitiatief dat taallessen organiseert voor vluchtelingen die in asielzoekerscentra in Oog in Al wonen. Gestart voor de tijdelijke noodopvang in Kanaleneiland waar een dringend tekort was aan docenten en plekken voor de vluchtelingen in taallessen.

Op dit moment wordt twee keer per week twee uur lang les gegeven aan de vluchtelingen die in de asielzoekerscentra in Oog in Al wonen. Tot nu toe zijn er rond de 40 cursisten, die door 15-20 vrijwilligers in kleine groepjes aan de slag gaan met Nederlands, van alfabetisering tot ingewikkelde grammatica.

Taste Before You Waste Utrecht

Genomineerde: Francesca Ali

Taste Before You Waste is een initiatief dat zich richt op het tegengaan van voedselverspilling en is gestart in Amsterdam in 2012. Het heeft als doel aandacht te creëren voor de enorme hoeveelheid voedsel die onnodig weggegooid wordt en mensen te leren wat zij hier tegen kunnen doen. Door middel van het ophalen van voedsel dat overblijft en dat te gebruiken voor allerlei soorten activiteiten lopend van Food Cycle Markets, Community Dinners en Educational Workshops tot Event Caterings, Presentations en Donations to Charities.

Facebook
Website

The Story of Western Sahara’s Forgotten People

Genomineerde: Cvetka Poprask

The Story of Western Sahara’s Forgotten People is een project dat als doel heeft aandacht voor en besef van het conflict in de Westelijke Sahara en de gevolgen daarvan voor de plaatselijke bevolking. Het project startte met het organiseren van rondetafel- en paneldiscussies maar heeft nu ook een reis en verblijf in Sahrawi vluchtelingenkampen georganiseerd en houdt presentaties over deze reis en de ervaringen die daar zijn opgedaan. Ook is er een inzamelingsactie gehouden voor gehandicapten kinderen in Sahrawi vluchtelingenkampen.

Facebook

Nominaties medewerkers 2016:

Debatseries Europe and the other en Terrorisme & de Rechtstaat

Genomineerden: Hanneke van Eijken – Pauline Phoa

In deze twee debatseries werd vanuit een multidisciplinaire aanpak twee grote maatschappelijke problemen belicht en verder geanalyseerd. Met de debatserie werd beoogd een brug te slaan tussen relevant wetenschappelijk werk en het maatschappelijke, publieke debat. Dit vanuit de gedachte dat de universiteit, en met name de faculteit REBO en haar specialisatie in Europees en internationaal (straf)recht en mensenrechten, een publieke verantwoordelijkheid heeft naar haar studenten en medewerkers om een podium voor debat te bieden. Een podium waarin de aspecten van de complexe onderwerpen naar voren kunnen komen en mogelijk een antwoord gevonden kan worden op de vraag hoe wij op kritische en goed geïnformeerde wijze kunnen bijdragen aan het publieke debat en aan een het vinden van een oplossing.

UU-website
Website

InclUUsion

Genomineerden: Hilke Grootelaar – Marij Swinkels – Elena Valbusa

InclUUsion is een project dat erop is gericht toegang tot en de inclusiviteit van het hoger onderwijs voor nieuwkomers in Nederland te verbeteren. Het project richt zich op studenten die op dit moment ‘in de wacht’ staan in hun noodopvang, asielzoekerscentra of nieuwe woonplekken.  Een aantal vluchtelingen die in hun land van herkomst al WO onderwijs volgden maar dit moesten onderbreken hebben via het  programma de kans gekregen door te studeren. Zij kunnen vakken volgen die aansluiten bij het door hen gevolgde onderwijs in het thuisland.

UU-website

Kofi Annan Business School

Genomineerden: Caspar de Bok – Leendert de Bell – Erik Stam – Hein Roelfsema

De KABS Foundation heeft als doel innovatie en sociaal entrepreneurship in minder ontwikkelde regio’s in de wereld te stimuleren. Daarvoor worden beurzen beschikbaar gesteld aan getalenteerde en gemotiveerde studenten uit de regio’s om een master programma te doen bij één van de deelnemende Europese universiteiten. In september 2016 is Joseph Kaputula uit Zambia als eerste fellow van de Kofi Annan Business School (KABS) begonnen aan zijn masterprogramma, Business Development and Entrepreneurship. Dit is mogelijk gemaakt omdat de Universiteit Utrecht partner geworden is in de Kofi Annan Business Schools Foundation.

UU-site
Website

Project Money - Jenaplan Utrecht

Genomineerde: Mark Sanders

Het project, uitgevoerd de Jenaplan School in Utrecht, was gestart om kennis en daadkracht op het gebied van geld van kinderen in de laatste klas van de basisschool te verbeteren. De kinderen moesten niet aleen hun eigen geld ontwikkelen maar het ook in circulatie brengen binnen de klas door belasting te betalen en de leraren opdracht te geven het geld te spenderen. Door uitgebreide reflectie met de scholieren was het project een unieke en zeer effectieve manier om de kinderen mee te laten maken in plaats van enkel te lezen over wat er plaatsvindt in het monetair systeem.

SchoonSchip

Genomineerde: Pernille van der Plank

In het Johan van Hasseltkanaal in Amsterdam Noord wordt gewerkt aan de realisatie van een drijvende woonwijk: SchoonSchip. De wijk, 46 huishoudens, wordt de meest duurzame woonwijk van Europa, en dient ter inspiratie van een minder belastende manier van leven. Schoonschip ambieert een voorbeeldfunctie als koploper en pionier op het gebied van ecologische en sociale duurzaamheid. De groep wil een grote sprong maken in de totale kwaliteit van leven en wonen, zowel nu als op de lange termijn, en zo inspireren tot een minder belastende manier van leven.

Website
Facebook

Sustainable Finance Lab

Genomineerden: Rens van Tilburg – Lu Zhang

Het Sustainable Finance Lab is een informeel netwerk van merendeels academici van verschillende disciplines en universiteiten in Nederland die lid zijn op persoonlijke titel.

Doel van het Sustainable Finance Lab is een stabiele en robuuste financiële sector die bijdraagt aan een economie die de mens dient zonder daarbij zijn leefmilieu uit te putten. Hiertoe ontwikkelen wij ideeën en bieden een platform om deze te bespreken. SFL wil een brug zijn tussen de academische wereld en de praktijk; wetenschappers in gesprek brengen met financiële professionals, toezichthouders, beleidsmakers en andere bij een duurzame financiële sector betrokkenen.

Website

Winnaars 2016

In 2016 is de Impact Prijs uitgereikt aan medewerkers Marij Swinkels, Hilke Grootelaar en Elena Valbusa voor het project InclUUsion en aan student Francesca Ali voor het project Taste before you waste.