Finance

Finance is van groot belang voor het functioneren van moderne economieën. Finance is een dynamische sector met constante uitdagingen en kansen, variërend van fintech en duurzame investeringen tot financiële stabiliteit en regelgeving. Financiële markten spelen een sleutelrol in de stabiliteit en welvaart van economieën, overheden en organisaties, met grote gevolgen voor het individu en de samenleving als geheel. Dit geldt ook voor bedrijven, waar financiële managers opereren in een zeer complexe, onderling verbonden en snel veranderende internationale arena.

Afdelingshoofd

Onderzoekers en docenten