Het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) is een leerstoelgroep, die deel uitmaakt van de afdeling Internationaal en Europees Recht. Het SIM biedt internationaal georiënteerd onderwijs, voert interdisciplinair onderzoek uit en organiseert activiteiten op het gebied van de rechten van de mens.

Bezoek de website van het SIM.

Bezoekadres: Achter Sint Pieter 200, 3512 HT Utrecht
Telefoon (030) 253 7038, e-mail sim@uu.nl