Nominaties 2019

De Maatschappelijke Impact Prijzen 2019 zijn uitgereikt op de Nieuwsjaarsbijeeenkomst van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie op donderdagmiddag 10 januari 2019. 

Winnaars

Categorie medewerkers: het project Learning Lab Overvecht
Categorie studenten: het Juridisch Spreekuur voor Gedetineerden

Genomineerde studenten:

ProjectJuridisch Spreekuur voor Gedetineerden, opgericht door Antoinette Bakker en voormalig UU-collega Miranda Boone

Genomineerden: Een poule van 15 rechtenstudenten, ondersteund door Tessa de Groot als studentassistent (en voormalig deelnemer)

Omschrijving: Voor het Juridisch Spreekuur Gedetineerden bezoeken deze studenten, en ook al hun voorgangers, sinds 2002 wekelijks gevangenen in de Penitentiaire Inrichtingen Nieuwegein en Nieuwersluis. De eerste is een mannengevangenis en in de tweede zitten alleen vrouwen. De studenten doen dit in duo’s en begeleid door docenten rechtsgeleerdheid. Ze beantwoorden juridische vragen van gevangenen over allerlei zaken - behalve over het dossier waarvoor de gedetineerden vast zitten, dat is aan de advocaat. Er komen bijvoorbeeld vragen binnen over de rechten en het regime in de gevangenis (heb ik recht op verlof?), over huurrecht, arbeidsrecht en ontslag, boetes, kinderen, voogdij, partners, of over hoe een zitting in zijn werk gaat.

In dit artikel lees je meer over wat de studenten beleven en wat een gevangenisdirecteur van dit project vindt.

 

Project: Stichting Feminer

Genomineerden: Myra Bledoeg, Lynn van der Noord, Floor Doppen en Eloe Boele van Hensbroek

Omschrijving: Deze studentes hebben in oktober 2017 Stichting Feminer opgericht: een stichting die bijdraagt aan een toekomst waarin de kansen voor mannen en vrouwen op de werkvloer gelijk zijn. Dit doet Feminer door een brug te slaan tussen studentes en topvrouwen om de studentes zo te inspireren, motiveren en activeren. Jonge vrouwen die op het punt staan aan hun carrière te beginnen, moeten zich volgens Feminer niet laten ontmoedigen of tegenhouden door de huidige situatie van ongelijkheid, maar zich er juist door laten stimuleren.

 

Project: Newcomers Development Program (NDP)

Genomineerde: Kinan Alajak

The new project NDP involves guidance for Syrian refugees to what they have in common in terms of educational background and kind of skills, allowing them to find the mentorship they need to make guided decisions for better future. We deliver various sorts of courses for the purpose of fulfilling the basic entry requirements of university applications, moreover other courses helping refugees to obtain the skills needed to match with other international students’ abilities to learn. In the longer run, we are conducting an economic study to be the first done by newcomers advising better fiscal and educational investment from government to shortening the path of integration for this specific group. 

 

Genomineerde Medewerkers:
 

Project: High Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation (HLEG)

Genomineerde: Madeleine de Cock Buning

Omschrijving: De verspreiding van nepnieuws kan een enorme impact hebben op de democratie, de gezondheidszorg en de samenleving. In januari 2018 heeft de Europese Commissie de bovengenoemde ‘High Level Expert Group’ ingesteld om zich te laten adviseren over de aanpak van dit belangrijke onderwerp. Madeleine de Cock Buning is in haar hoedanigheid als Utrechtse hoogleraar aan de faculteit REBO benoemd tot voorzitter.

HLEG heeft een indrukwekkende bijdrage geleverd aan een Europa brede oplossing van een van de grootste maatschappelijke problemen van deze tijd: desinformatie ofwel nepnieuws. Die expertgroep zelf - en de rol daarin van Madeleine - is een prachtig voorbeeld van de verbinding tussen wetenschap en samenleving.


Project: Plan Einstein

Genomineerden: Rianne Dekker en Karin Geuijen

Omschrijving: Plan Einstein brengt een nieuw concept: een experimentele vorm van asielopvang. Enerzijds is die gericht op het ondersteunen van asielzoekers in hun voorbereiding op hun toekomst, of die nu in Nederland ligt of elders . Daarmee wordt hun sociaaleconomische integratie bevorderd. Anderzijds is het concept gericht op het verbeteren van relaties met de Nederlandse bevolking, met name in de wijk waarin het AZC gevestigd is, in dit geval de wijk Overvecht in Utrecht.

Plan Einstein is voortdurend in ontwikkeling en heeft daarom een adaptieve aanpak gekozen: het is een iteratief proces van steeds verdere verbetering en verfijning (een zogenaamd ‘living lab’). Karin Geuijen en Rianne Dekker zijn onderzoekers bij dit project en door hun directe en intensieve betrokkenheid hebben zij een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van dit project.


Project: Learning Lab Overvecht

Genomineerde: Peter Linde

Learning Lab Overvecht is een initiatief van Peter Linde (docent departement B&O) dat de wijk Overvecht beter en mooier maakt door onderwijs waar docenten en studenten samen met wijkbewoners en wijkpartners sociale innovaties ontwikkelen en implementeren.