REBO Skills Academy

In deze video leggen we uit wat de REBO Skills Academy inhoudt.

Voor de aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken in de 21e eeuw is het van belang om naast de disciplinegebonden vaardigheden een breder pallet aan vaardigheden te ontwikkelen. Deze typen vaardigheden biedt de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatiewetenschap (REBO) aan binnen de REBO Skills Academy (RSA). De RSA een platform voor profilering, aansluiting bij grote maatschappelijke ontwikkelingen en innovatie.

De REBO Skills Academy is een reeks modulen die studenten diverse en nieuwe skills bijbrengen.

Profilering

Studenten kunnen hun profiel op de arbeidsmarkt versterken met de REBO Skills Academy (RSA). De vaardigheden die de RSA aanbiedt gaan over communiceren met een breder publiek, vaardigheden die gaan over het hebben van impact (waaronder kritische of ethische reflectie op die impact) en vaardigheden die de basis kunnen vormen voor interdisciplinaire samenwerking. Onder meer door het bestaande vaardighedenaanbod ook geschikt te maken voor studenten van andere disciplines.

Complexe maatschappelijke vraagstukken

Vaardigheden spelen een grote rol in de connectie tussen academische kennis en de samenleving. Naast academische kennis en onderzoek vaardigheden hebben juristen, economen en bestuurs- en organisatiewetenschappers ook vaardigheden nodig die helpen om vanuit academische inzichten impact te hebben op de grote vraagstukken waar de samenleving voor staat. Bijdragen aan die grote vraagstukken door middel van onderwijs is een kern van de missie van REBO.

Innovatie

De RSA heeft een sterk interdisciplinair karakter. Allereerst omdat studenten vanuit verschillende opleidingen de modules samen volgen, maar ook doordat de vaardigheden die studenten ontwikkelen in de modules juist niet direct met de eigen opleiding verbonden zijn. Een module rond het gebruik van algoritmes gaat in de kern over het toepassen van kennis vanuit een andere discipline (bijvoorbeeld wiskunde of informatiekunde). Juist door de focus op toepassen wordt de module toegankelijk gemaakt en verbindt de vaardigheid zich met de eigen disciplinaire identiteit van de deelnemers. Reflectie op die verbinding is altijd onderdeel van de modules van de RSA.

Schrijf je in!

Ben je geïnteresseerd, schrijf je dan in voor een van de modules.

REBO Skills Academy

Vaardighedenonderwijs

Meer informatie over vaardighedenonderwijs bij de departementen vind je via onderstaande links.

Legal Skills Academy (Recht)
Utrecht University School of Economics (U.S.E.)
Sociale en Professionele Vaardigheden (Bestuur en Organisatiewetenschap)