Onderzoek

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie streeft naar excellent, herkenbaar en maatschappelijk gericht onderzoek. Dit gebeurt in multidisciplinaire onderzoeksprogramma's en in gespecialiseerde onderzoeksinstituten.

Onderzoeksprogramma's

Bekijk een overzicht van onderzoeksprogramma's en -instituten die gerelateerd zijn aan onze departementen Recht, Economie en Bestuur & Organisatie. Zie ook de wetenschappelijke staf per departement.

Centre for Global Challenges

Het Utrecht University Centre for Global Challenges  is een initiatief samen met de faculteit Geesteswetenschappen. UGlobe is een internationaal en multidisciplinair platform voor onderzoek en onderwijs rond het thema van de contested global order. Onderzoekslijnen zijn duurzaamheid, eigen vermogen, conflict en veiligheid en mensenrechten.

Strategische thema's Universiteit Utrecht

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie is nauw betrokken bij 3 strategische thema’s van de Universiteit Utrecht:

Focusgebieden Universiteit Utrecht

Ook is de faculteit betrokken bij diverse focusgebieden van de universiteit, waarin juridische, economische of bestuurskundige aspecten een rol spelen, waaronder:

Onderzoek in opdracht

Bekijk de informatie over onderzoek en advies in opdracht.

Promoveren

Lees meer over de mogelijkheden om te promoveren aan een van de departementen van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie.

Contact

Wilt u meer weten over het onderzoek aan de faculteit of een van de departementen? Bekijk onze contactgegevens.

Het is mooi als er dankzij wetenschappelijk onderzoek iets verandert in de maatschappij, dat er over ongelijkheid gepraat en nagedacht wordt en er ook iets aan gedaan wordt. Natuurlijk gaan die processen soms traag, maar ik zet me graag in voor verbetering.

Wetenschappelijke integriteit

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie volgt zowel de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening als de uitgangspunten voor zorgvuldige en integere wetenschap van de Universiteit Utrecht. Lees meer over kwaliteit en integriteit van het onderzoek aan de Universiteit Utrecht.

Onderzoeksondersteuning

Het Research Support Office (RSO) van de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) ondersteunt onderzoekers bij het vinden van externe financiering voor hun onderzoek. Er is ook ondersteuning op het gebied van datamangement en privacy, ethiek, maatschappelijke impact en communicatie. Bekijk voor de mogelijkheden de pagina over onderzoeksondersteuning.