Onderzoek

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie streeft naar excellent, herkenbaar en maatschappelijk gericht onderzoek. Dit gebeurt in multidisciplinaire onderzoeksprogramma's en in gespecialiseerde onderzoeksinstituten.

Onderzoeksprogramma's

Bekijk een overzicht van onderzoeksprogramma's en -instituten die gerelateerd zijn aan onze departementen Recht, Economie en Bestuur & Organisatie. Zie ook de wetenschappelijke staf per departement.

People on busy sunny street

Resilient Societies

Resilient Societies is een multidisciplinair onderzoeksthema binnen de faculteit dat bijdraagt aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Veerkrachtige samenlevingen zijn beter in staat om hierop in te spelen. Het onderzoek gebeurt binnen drie subthema’s:
Future of Work, Regulation of Innovation en Resilient Rule of Law.

Samenwerking binnen de Universiteit Utrecht

UGlobe collage

UGlobe

UGlobe (Utrecht Centre for Global Challenges) is een initiatief samen met de faculteit Geesteswetenschappen. UGlobe is een internationaal en multidisciplinair platform voor onderzoek en onderwijs rond het thema van de contested global order. Onderzoekslijnen zijn mensenrechten, conflict & veiligheid, duurzaamheid, ethiek & economie.

Strategische thema's Universiteit Utrecht

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie is nauw betrokken bij 3 strategische thema’s van de Universiteit Utrecht:

Focusgebieden Universiteit Utrecht

Ook is de faculteit betrokken bij diverse focusgebieden van de universiteit, waarin juridische, economische of bestuurskundige aspecten een rol spelen, waaronder:

Onderzoek in opdracht

Bekijk de informatie over onderzoek en advies in opdracht.

Promoveren

Lees meer over de mogelijkheden om te promoveren aan een van de departementen van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie.

Contact

Wilt u meer weten over het onderzoek aan de faculteit of een van de departementen? Bekijk onze contactgegevens.

Wat is de maatschappelijke impact van onderzoek? Vice-decaan Onderzoek Janneke Plantenga over onderzoek bij de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie.

Wetenschappelijke integriteit

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie volgt zowel de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening als de uitgangspunten voor zorgvuldige en integere wetenschap van de Universiteit Utrecht. Lees meer over kwaliteit en integriteit van het onderzoek aan de Universiteit Utrecht.