Faculteitsbestuur

Bestuursteam
Vice-decaan Maatschappelijke Impact en departementshoofd Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)
Vice-decaan Onderwijs en departementshoofd Rechtsgeleerdheid
Faculteitsdirecteur
Studentassessor

Yousef Assad

Yousef Assad