Strategische partners

Strategische partners willen het onderwijs- en onderzoeksbeleid van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie steunen. Deze partners behoren in hun branche tot de top, zowel landelijk als Europees. Per partner stellen wij een jaarprogramma op maat op met uiteenlopende gezamenlijke activiteiten.