Nominaties 2020

Een jury selecteert uit alle inzendingen de drie beste studentprojecten en drie medewerkersprojecten en kiest uiteindelijk in beide categorieën 1 winnaar.

Hierbij kijkt de jury naar het project zelf, de inhoud en aanpak, en het maatschappelijk resultaat. Het moet niet alleen een treffend verhaal zijn, maar ook berusten op onderbouwing waaruit blijkt dat maatschappelijk resultaat wordt geboekt. Het project kan verrassend en origineel zijn.

Winnaars 

  • Categorie studenten: het project The Legalist: educative opportunities for free
  • Categorie medewerkers: docent notarieel rechter Robert Helder voor zijn vrijwilligerswerk bij de politie als financieel rechercheur.

Felicitaties van de burgemeester

Na het winnen van de Maatschappelijke Impact Prijs, kreeg Robert Helder persoonlijk felicitaties van de burgemeester van Zwolle, de plaats waar hij zijn vrijwilligerswerk doet. 

Als burgemeester van Zwolle en portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid hecht ik veel waarde aan de bijzondere inzet en betrokkenheid van Robert Helder. Zeker in een tijd waarin ondermijning in toenemende mate een maatschappelijk probleem is. Het tegengaan van witwassen en fraude op alle fronten, zowel vanuit de politiepraktijk als de wetenschap, is daarbij essentieel. Het bijzondere is dat Robert op beide fronten actief is en op die manier voor de nodige kruisbestuiving zorgt. En dat hij als docent zijn kennis doorgeeft en zijn ervaringen deelt met een volgende generatie juristen en politieagenten. Top!

Peter Snijders, burgemeester van Zwolle
Peter Snijders
Burgemeester van Zwolle

Categorie studenten

Cornelis den Hartog en Lars Molenaar

GOiN app: a warm welcome to every international student

Waleed Mahmoud

The Legalist: educative opportunities for free

Philippine Veerman, Zaza van den Koppel, Eva Pander Maat en Rosa Mosch

Impact Cafe's bij Skyscraper walvis: discussieavonden voor en door studenten

 

Alex Panhuizen

De Onderwijzer: duurzaamheid in het middelbaar onderwijs

Hana Annette Hashim

Implementing modern HR practices in NGO’s in Nigeria

Categorie medewerkers

Het bestuur van de promovendiraad REBO

Gender in Academia Event 27 jun 2019: what does gender mean in an academic career?

Assistant prof. Eshan Ramezanifar (U.S.E.)

Saving behaviour of the low-income household in Europe

Elisa Achterberg, PhD Utrecht University School of Economics, Sustainable Finance Lab

Community of Practice: Scaling the Circular Economy

Timo Verlaat

Weten Wat Werkt. Onderzoeksproject samen met de gemeente Utrecht over de organisatie van de bijstand.

 

Robert Helder, docent notarieel recht

Vrijwilligerswerk als financieel rechercheur bij de politie Oost-Nederland

 

Hanneke van Eijken en Pauline Phoa

Festival Europa 18 mei 2019
(Politiek, wetenschap, literatuur, muziek & theater)

Team Maatschappelijke Impact

Skyscraper (de walvis)

Willem Janssen

Podcast Bestek, over nieuwe ontwikkelingen in het aanbestedingsrecht

Rens van Tilburg

Finance and the common good

Marc Schramm

De Syllabuscommissie Economie vwo (ingesteld door de Commissie voor Toetsen en Examens, CvTE, in opdracht van het ministerie)