Faculteitsraad 2021-2022

Voorzitters Faculteitsraad

 • Jacob Jordaan (voorzitter Faculteitsraad, personeelsgeleding)
 • Flore van Hamersveld (vice-voorzitter, studentengeleding)

Leden Faculteitsraad

Personeelsgeleding

Rechtsgeleerdheid:

Economie: 

Bestuur en Organisatie:

Facultaire Service Organisatie:

Studentgeleding

Rechtsgeleerdheid:

 • Maria Oltmans
 • Sophie Hulstein 
 • Daan Griep
 • Mels Tijdgat

Economie:

 • Flore van Hamersveld
 • Luna Eeverd
 • Aaron Beijer
 • Fabian Strooper

Bestuur en Organisatie:

 • Joost Agterdenbos 
 • Paul van Beuzekom