In deze film maak je kennis met het studieprogramma, de betrokken docenten en specialisaties.

Grensoverschrijdende vraagstukken

De maatschappij van nu lijkt op geen enkele manier meer op de samenleving van vroeger: de mobiliteit van de Nederlandse bevolking neemt toe, de technische ontwikkeling gaat door, de invloed van internet wordt omvangrijker en het internationale handelsverkeer wordt steeds intensiever. Samengestelde gezinnen zijn geen nieuw fenomeen meer, contracten worden complexer en mogelijke aansprakelijke partijen komen eerder onder vuur te liggen. Dat alles in een globaliserende wereld waarin landsgrenzen lijken weg te vallen.
Dit soort maatschappelijke veranderingen en de internationalisering van het recht brengt tal van moeilijkheden met zich en vergt van de student van nu en van de jurist van morgen dat zij of hij snel kan schakelen tussen verschillende normen- en rechtsstelsels. Huidige regels moeten kritisch worden bestudeerd en worden geïnterpreteerd in het licht van deze ontwikkelingen. 

Als student privaatrecht

 • Kan je uit de volgende 3 specialisaties kiezen, namelijk:
  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Commercieel vermogensrecht
  • Familierecht
 • Word je getraind in het schrijven van (academische) juridische teksten.
 • Leg je extra nadruk op de civiele basis van het privaatrecht, je ontwikkelt diepgaande kennis van de internationale en nationale civiele procespraktijk.
 • Maak je een studiepad op maat gebaseerd op jouw eigen ambitie én nieuwsgierigheid. Dit doe je door te kiezen voor een specialisatie en voor je eigen modules die binnen Capita Selecta worden aangeboden.
 • Word je getraind om je in korte tijd in te werken in een nieuw, actueel onderwerp binnen de Capita Selecta modules.
 • Start je al vanaf het begin van de opleiding met je scriptie via het Onderzoeks- en scriptietraject.
 • Krijg je inzicht in de rechtspraktijk door onder meer de ruime inzet van gastdocenten uit de (proces)praktijk in diverse vakken.
 • Ervaar je de betrokken rol die de docenten hebben binnen het onderwijs en het onderzoek.

Na de master

Ben je afgestudeerd, dan kun je aan de slag als advocaat-stagiair, bestuurder, ambtenaar of bedrijfsjurist of – op den duur – in de rechterlijke macht. Je kunt op veel maatschappelijke ontwikkelingen in spelen. Je ziet privaatrecht als middel om onze complexe samenleving te begrijpen, te ondersteunen of te sturen. Je volgt de actualiteit en weet daar nationaal en internationaal feilloos op in te spelen. Zo kun je cliënten gedegen privaatrechtelijk advies geven en hen helpen een zo kansrijk mogelijke zaak aan te brengen of te verdedigen. Als wetenschapper leer je hoe je je kritisch en analytisch ten opzichte van het privaatrecht kunt opstellen. Je denkt na over nieuwe, originele privaatrechtelijke inzichten en ideeën die nodig zijn in de maatschappij van morgen.

Rechten in Utrecht

Recht in Utrecht staat voor multidimensionaal onderzoek op de hoofdgebieden van het recht en voor intensief en gevarieerd juridisch onderwijs in een kleinschalige academische gemeenschap. Door uitdagende onderwijsprogramma’s word je getraind tot een excellente jurist die nu en in de toekomst actief een bijdrage levert aan actuele maatschappelijke vraagstukken.

In het kort

Diploma: 
Nederlands recht
Voertaal: 
Nederlands
Studievorm: 
Voltijd
Studieduur: 
1 jaar
Start: 
September
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd): 2024-2025: € 2.530

Niet-EU/EEA studenten (instellingstarief) 2024-2025: € 20.043

Meer informatie over collegegeld
Croho code: 
66451
Accreditatie: 
Geaccrediteerd door NVAO
Faculteit: 
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Brochure: 
Brochure aanvragen