Privaatrecht studeren in Utrecht? In deze film leer je meer over het studieprogramma, de betrokken hoogleraren en de specialisaties (tracks): Aansprakelijkheidsrecht, Commercieel vermogensrecht, Familierecht of Intellectueel eigendomsrecht. 

Grensoverschrijdende vraagstukken

De maatschappij van nu lijkt op geen enkele manier meer op de samenleving van vroeger: de mobiliteit van de Nederlandse bevolking neemt toe, de technische ontwikkeling gaat door, de invloed van internet wordt omvangrijker en het internationale handelsverkeer wordt steeds intensiever. Samengestelde gezinnen zijn geen nieuw fenomeen meer, contracten worden complexer, mogelijke aansprakelijke partijen komen eerder onder vuur te liggen en de toenemende invloed van sociale media levert nieuwe vragen over intellectueel eigendom op. Dat alles in een globaliserende wereld waarin landsgrenzen lijken weg te vallen.

Dit soort maatschappelijke veranderingen en de internationalisering van het recht brengt tal van moeilijkheden met zich en vergt van de student van nu en van de jurist van morgen dat zij of hij snel kan schakelen tussen verschillende normen- en rechtsstelsels. Huidige regels moeten kritisch worden bestudeerd en worden geïnterpreteerd in het licht van deze ontwikkelingen. Verslaglegging daarover vindt plaats door middel van verschillende presentatie- en schrijfopdrachten, zoals essays, blogs en papers.

Brede privaatrechtelijke basis, onderzoeks­gedreven onderwijs en verdieping naar keuze

Binnen het programma Privaatrecht word je zo goed mogelijk voorbereid om met deze veranderende inhoud van het privaatrecht en actuele maatschappelijke ontwikkelingen om te kunnen gaan. De brede privaatrechtelijke basis wordt gelegd met de verplichte majorcursussen op het gebied van het internationaal privaatrecht en de civiele procespraktijk. Tijdens internationaal privaatrecht leer je welke rechter en welk rechtsstelsel van toepassing is bij grensoverschrijdende gevallen. In het vak civiele procespraktijk leer je de theorie van het procesrecht, en beslag- en executierecht in de praktijk brengen. Kennis van deze gebieden is onmisbaar in de civiele rechtspraktijk.

In je eigen specialisatie word je vervolgens getraind om in korte tijd een actueel specialistisch onderwerp uit te diepen. 

Master-minor

Verder is het mogelijk om naast je master-major een master-minor te volgen buiten je masterprogramma. Door een master-minor buiten het Privaatrecht te kiezen, kun je een sterke vakgebiedoverstijgende invulling aan je masterprogramma geven.

Capita Selecta

In de Capita Selecta modules (periode 3) word je in korte tijd (drie onderwijsweken) ondergedompeld in een specialistisch thema uit het privaatrecht. Het doel van deze modules is niet alleen om je extra kennis bij te brengen, maar ook om je de vaardigheid aan te leren dat je in relatief korte tijd expert wordt in een specifiek thema. Voorbeelden van Capitavakken zijn ‘Bewijs en aansprakelijkheid’, ‘Huurrecht’ en de ‘Deelgeschillenprocedure’. Het aanbod van modules is omvangrijk, je stelt je eigen programma samen en je krijgt les van docenten die expert zijn op het betreffende vakgebied.

Dit masterprogramma sluit aan op het privaatrechtelijke onderzoek van je docenten. Onze docenten zijn onderzoekers bij bijvoorbeeld het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL), het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF) en het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER). Vanaf de start van de opleiding word je door deze onderzoekers getraind in het zelfstandig verrichten van onderzoek binnen het Onderzoeks- en scriptietraject. Deskundige begeleiding in je ontwikkeling tot een jurist met onderzoekservaring is zo gegarandeerd.

Privaatrecht geeft je veel vrijheid om je onderwijsprogramma te laten sluiten bij je eigen interesses

Doel van het programma

Ben je afgestudeerd, dan kun je aan de slag als advocaat-stagiair, bestuurder, ambtenaar of bedrijfsjurist of – op den duur – in de rechterlijke macht. Je kunt op veel maatschappelijke ontwikkelingen in spelen. Je ziet privaatrecht als middel om onze complexe samenleving te begrijpen, te ondersteunen of te sturen. Je volgt de actualiteit en weet daar nationaal en internationaal feilloos op in te spelen. Zo kun je cliënten gedegen privaatrechtelijk advies geven en hen helpen een zo kansrijk mogelijke zaak aan te brengen of te verdedigen. Als wetenschapper leer je hoe je je kritisch en analytisch ten opzichte van het privaatrecht kunt opstellen. Je denkt na over nieuwe, originele privaatrechtelijke inzichten en ideeën die nodig zijn in de maatschappij van morgen.

Na afronding van deze master mag je de titel Master of Laws (LLM) voeren.

  • Privaatrecht legt de belangrijke link tussen de theorie en de wereld ‘buiten de boeken’.
  • Binnen het curriculum wordt veel aandacht besteed aan actuele juridische vraagstukken

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
  • Titulatuur: LLM
  • Opleidingsnaam: Nederlands recht
  • Programma: Privaatrecht
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
66451
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Aanmelddeadline:
Nederlandse & EU/EEA studenten: 1 juni 2019
Collegegeld:
Faculteit:
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Graduate School:
Law, Economics and Governance