Binnen het programma van Onderneming en recht worden meerdere rechtsgebieden geïntegreerd, volg je kleinschalig onderwijs dat is gelinkt aan de praktijk en dat wordt gegeven door betrokken docenten. Vanaf de start van je programma krijg je loopbaan- en scriptiebegeleiding. In deze film leer je meer over het studieprogramma, de specialisaties - Arbeid en onderneming, Commercieel vermogensrecht en International Business - en de betrokken docenten.

Als jurist kan je een belangrijke rol spelen voor organisaties bij oprichting, groei en reorganisatie. En als toezichthouder kan je de werking van de markt controleren en ingrijpen bij marktfalen. Voor een dergelijke rol als jurist moet je het spanningsveld kennen waarin ondernemingen moeten opereren. Zij hebben te maken met enerzijds afnemers, werknemers, vakbonden, ondernemingsraden, klanten en leveranciers en anderzijds regelgeving en maatschappelijke druk.

Ondernemingsrecht, arbeidsrecht en mededingingsrecht centraal

In het masterprogramma Onderneming en recht leer je de processen binnen de onderneming en de transacties van ondernemingen doorgronden aan de hand van de verschillende rechtsgebieden die in de master centraal staan: ondernemingsrecht, arbeidsrecht en mededingingsrecht. Je maakt kennis met de juridische aspecten van grote internationale en Nederlandse ondernemingen. Je leert over vennootschappen, hedge funds, corporate governance, mededinging, verschillende arbeidsrelaties, ontslagrecht, medezeggenschap, corporate social responsibility en toezicht op markten. Ook reorganisaties en herstructureringen worden belicht. Zo krijg je goed zicht op de juridische structuur en dynamiek van een onderneming. 

Specialisaties

In dit masterprogramma kan je kiezen uit drie specialisaties. Wil je arbeidsjurist worden dan kies je voor de specialisatie Arbeid en Onderneming. Wil je je voorbereiden op de commerciële rechtspraktijk kies dan voor de specialisatie Commercieel Vermogensrecht. Ligt je belangstelling meer bij ondernemingsrecht, mededingingsrecht en de transnationale commerciële rechtspraktijk dan past de Engelstalige specialisatie International Business bij je. 

Daarnaast is het mogelijk om naast je master-major een master-minor te volgen buiten je masterprogramma. Dan volg je naast de major-vakken van de master Onderneming en recht de major vakken van een andere master. 

Praktijkgericht

In veel van de vakken wordt van je gevraagd praktijkgerichte oplossingen te bedenken. Je kunt je kennis verder toespitsen op de praktijk via stages, bedrijfsbezoeken en gastcolleges. Die mogelijkheden worden geboden door middel van de Utrecht Law Clinic, maar ook de studievereniging Corporate Law Society waar je als student van deze master bij voorkeur lid van moet worden. 

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
  • Titulatuur: LLM
  • Opleidingsnaam: Recht en onderneming
  • Programma: Onderneming en recht
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
60741
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Aanmelddeadline:
Nederlandse & EU/EEA studenten: 1 juni
Collegegeld:
Faculteit:
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Graduate School:
Law, Economics and Governance