Binnen het programma van Onderneming en recht staat het ondernemingsrecht centraal en worden meerdere aanpalende rechtsgebieden (zoals het arbeidsrecht, mededingingsrecht en commercieel vermogensrecht) geïntegreerd. Je volgt kleinschalig onderwijs dat is gelinkt aan de praktijk en dat wordt gegeven door betrokken docenten waarvan het merendeel ook in de praktijk werkzaam is. Vanaf de start van je programma krijg je loopbaan- en scriptiebegeleiding.

In deze film maak je kennis met het studieprogramma, de betrokken docenten en specialisaties.

Kunnen de bestuurders van Shell persoonlijk aansprakelijk worden gehouden voor klimaatschade? Hoe konden in de geruchtmakende ‘mondkapjeszaak’ Van Lienden c.s. worden ontslagen als bestuurders van hun eigen stichting? En hoe goed heeft Ben & Jerry’s haar sociale missie kunnen borgen bij de overname door Unilever? Als jurist kan je een belangrijke rol spelen voor organisaties bij hun oprichting, inrichting en groei en moet je het spanningsveld kennen waarin ondernemingen en hun stakeholders opereren. Hoe moeten bestuurders en commissarissen omgaan met hun aandeelhouders, klanten, leveranciers, werknemers, ondernemingsraden en vakbonden? Met welke regelgeving moeten zij rekening houden. En hoe zit het met de toenemende maatschappelijke druk om de onderneming te drijven als een maatschappelijk verantwoorde onderneming? Deze onderwerpen en meer komen aan bod in de master Onderneming en recht.

Ondernemingsrecht gecombineerd met arbeidsrecht en mededingingsrecht

In het masterprogramma Onderneming en recht leer je processen binnen de onderneming en transacties van ondernemingen door-gronden. Daarbij staat het ondernemingsrecht centraal maar komen ook verschillende aanpalende rechtsgebieden aan bod, zoals het arbeidsrecht, het mededingingsrecht en het commercieel vermogensrecht. Je maakt kennis met de juridische aspecten van internationale en Nederlandse ondernemingen. Je leert over de NV, BV en andere rechtsvormen (zoals stichtingen, coöperaties, VOF en CV, hedge funds), corporate governance, mededinging, verschillende arbeidsrelaties, ontslagrecht, 
bestuurdersbeloningen, medezeggenschap, corporate social responsibility en corporate litigation, waaronder de unieke aanpak van de Ondernemingskamer. Ook overnames, reorganisaties en herstructureringen worden belicht. Zo krijg je goed zicht op de juridische structuur en dynamiek van een onderneming.

Als student Onderneming en recht: 

 • Kan je uit de volgende 3 specialisaties kiezen, namelijk:
  • Arbeidsrecht
  • Commercieel Vermogensrecht
  • International Business.
 • Volg je een veeleisende opleiding waarin de onderneming centraal staat en haar rol in de nationale en internationale samenleving;
 • Leer je vanuit verschillende juridische invalshoeken vraagstukken te analyseren waar ondernemingen mee te maken hebben;
 • Leer je over de praktijk van docenten en gastdocenten die werkzaam zijn in de praktijk, waaronder van de partners van Rechtsgeleerdheid Utrecht;
 • Word je onderdeel van een netwerk van docenten, alumni en studenten, en lid van de Corporate Law Society, een dispuut van studievereniging JSVU dat bijdraagt aan de opleiding door het organiseren van lezingen en praktijkgerichte activiteiten.

Juridische beroepspraktijk

De carrièreperspectieven van de master Onderneming en recht zijn zeer goed. Na afronding van deze master, ben je gekwalificeerd voor zeer uiteenlopende functies, mede afhankelijk van de specialisatie en vakken die je gekozen hebt.

Rechten in Utrecht

Recht in Utrecht staat voor multidimensionaal onderzoek op de hoofdgebieden van het recht en voor intensief en gevarieerd juridisch onderwijs in een kleinschalige academische gemeenschap. Door uitdagende onderwijsprogramma’s word je getraind tot een excellente jurist die nu en in de toekomst actief een bijdrage levert aan actuele maatschappelijke vraagstukken. Het programma Onderneming en recht wordt uitgevoerd door het Molengraaff Instituut (privaatrecht), het Europa Instituut (internationaal en Europees recht en arbeidsrecht) en het Center for European Company Law (samenwerkingsverband universiteiten Utrecht, Leiden, Maastricht, Uppsala en LUISS Rome). 

In het kort

Diploma: 
Recht en onderneming
Voertaal: 
Nederlands
Studievorm: 
Voltijd
Studieduur: 
1 jaar
Start: 
September
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd): 2024-2025: € 2.530

Niet-EU/EEA studenten (instellingstarief) 2024-2025: € 20.043

Meer informatie over collegegeld
Croho code: 
60741
Accreditatie: 
Geaccrediteerd door NVAO
Faculteit: 
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Graduate school: 
School of Law
Brochure: 
Brochure aanvragen