Wil je opkomen voor de belangen van een verdachte of een slachtoffer in de strafrechtspleging? Wil je, bijvoorbeeld als rechter of officier van justitie, zelf een afweging maken van de verschillende belangen die in de strafrechtspleging op het spel staan? Wil je weten wanneer het strafrecht kan worden ingezet voor het tegengaan van bepaald gedrag? Kies dan voor de master Strafrecht. In deze master gaan wij uitgebreid in op het fascinerende vakgebied van het straf(proces)recht. Fascinerend en uitdagend omdat het raakt aan grote belangen in de samenleving. Het straf(proces)recht heeft verstrekkende consequenties voor mensen die er, bijvoorbeeld als verdachte of als slachtoffer, mee te maken krijgen. Omdat het zo ingrijpend is, is voor de toepassing van het strafrecht een aantal fundamentele rechtsbeschermende waarborgen nodig. In de strafrechtspleging zijn daardoor elementaire uitgangspunten van onze democratische rechtsstaat herkenbaar. De strafrechtspleging is een spiegel voor de samenleving en onderwerp van publieke debatten in de media.

Specialisaties 

Binnen het programma van Strafrecht heb je de keuze uit drie verschillende specialisaties. 

Beroepspraktijk

Doorgronden strafrechtsysteem

In het masterprogramma Strafrecht staan de kernleerstukken op het gebied van het materiële strafrecht, het strafprocesrecht en het bijzonder strafrecht centraal. We combineren traditionele juridische onderzoeksmethodes met inzichten uit andere rechtsgebieden, rechtsstelsels en disciplines. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de criminologie of forensische psychiatrie. Deze multidimensionale benadering levert een verrijking op van eigen kennis van en inzichten in het straf(proces)recht. Daarnaast is er steeds aandacht voor de toenemende invloed van het Europees strafrecht op het nationale straf(proces)recht. Je leert het strafrecht als systeem te doorgronden en het in te zetten als instrument voor het reguleren van menselijk gedrag. Deze benadering maakt je bewust van de (on)mogelijkheden van het strafrecht om oplossingen te bieden voor maatschappelijke vraagstukken.

Als student Strafrecht in Utrecht:

  • Kun je een sterkere multidimensionale invulling geven aan je masterprogramma; 
  • Krijg je als enige in Nederland in je verplichte basisprogramma expertise aangereikt over bijzonder strafrecht; de beroepspraktijk ervaart deze basiskennis als een grote pré; 
  • Maak je een studiepad op maat gebaseerd op jouw eigen ambitie én nieuwsgierigheid. Dit doe je door te kiezen voor een specialisatie en binnen de keuzevakken Capita Selecta worden aangeboden;
  • Start je al vanaf het begin van de opleiding met je Onderzoeks- en scriptietraject;
  • Maak je kennis met de praktijk door onderwijs van gastsprekers, de Capita Selecta Modules en door praktijkopdrachten. Zo schrijf je annotaties en processtukken zoals bijvoorbeeld een pleidooi/requisitoir in de module Praktijkopdracht van de cursus Capita Selecta.

Na de master

Je bent na afronding van deze master in staat kritisch te reflecteren en te onderzoeken welke argumenten voor of tegen een bepaalde aanpak zijn. Binnen het programma kun je je al duidelijk oriënteren op de beroepspraktijk door zowel de betrokkenheid van gastsprekers vanuit de rechtspraktijk en praktijkopdrachten als het schrijven van annotaties en processtukken. Het masterprogramma leidt je op tot een breed scala aan juridische beroepen waaronder de ‘togaberoepen’ van advocaat, officier van justitie en rechter.

Rechten in Utrecht

Recht in Utrecht staat voor multidimensionaal onderzoek op de hoofdgebieden van het recht en voor intensief en gevarieerd juridisch onderwijs in een kleinschalige academische gemeenschap. Door uitdagende onderwijsprogramma’s word je getraind tot een excellente jurist die nu en in de toekomst actief een bijdrage levert aan actuele maatschappelijke vraagstukken.

In het kort

Diploma: 
Nederlands recht
Voertaal: 
Nederlands
Studievorm: 
Voltijd
Studieduur: 
1 jaar
Start: 
September
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd): 2024-2025: € 2.530

Niet-EU/EEA studenten (instellingstarief) 2024-2025: € 20.043

Meer informatie over collegegeld
Croho code: 
66451
Accreditatie: 
Geaccrediteerd door NVAO
Faculteit: 
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Graduate school: 
Law, Economics and Governance
Brochure: 
Brochure aanvragen