Strafrecht studeren in Utrecht? In deze film leer je meer over het studieprogramma, de betrokken hoogleraren en de specialisaties (tracks): Strafrecht en criminologie, Forensische psychiatrie en strafrecht en European Cooperation in Criminal Matters.

Wil je opkomen voor de belangen van een verdachte of een slachtoffer in de strafrechtspleging? Wil je, bijvoorbeeld als rechter of officier van justitie, zelf een afweging maken van de verschillende belangen die in de strafrechtspleging op het spel staan? Wil je weten wanneer het strafrecht kan worden ingezet voor het tegengaan van bepaald gedrag? Kies dan voor de master Strafrecht. In deze master gaan wij uitgebreid in op het  fascinerende vakgebied van het straf(proces)recht. Fascinerend en uitdagend omdat het raakt aan grote belangen in de  samenleving. Het straf(proces)recht heeft verstrekkende consequenties voor mensen die er, bijvoorbeeld als verdachte of als slachtoffer, mee te maken krijgen. Bovendien zijn er  elementaire uitgangspunten van onze democratische rechtsstaat in herkenbaar. De strafrechtspleging is een spiegel voor de samenleving en onderwerp van publieke debatten in de media.

Specialisaties 

Binnen het programma van Strafrecht heb je de keuze uit drie verschillende specialisaties. Bekijk meer informatie over deze tracks: 

Daarnaast is het mogelijk om naast je master-major een master-minor te volgen buiten je masterprogramma. 

Kritisch nadenken

Bij het masterprogramma Strafrecht leer je kritisch, creatief en analytisch na te denken over belangrijke, juridische en maatschappelijk relevante vraagstukken en op wetenschappelijk verantwoorde wijze een juridisch probleem op te lossen. Hierbij houdt het programma rekening met de toenemende maatschappelijke en juridische betekenis van het Europees strafrecht. Je verdiept de juridische kennis die je tijdens de bacheloropleiding hebt gekregen. Het oefenen van mondelinge en schriftelijke vaardigheden is daar een belangrijk onderdeel van.

Verbinding met de rechtspraktijk en onderzoeksgedreven

De cursussen in de master Strafrecht leggen een duidelijke link met de beroepspraktijk. Daarnaast komen praktische vaardigheden aan bod, zoals het schrijven van een processtuk op basis van een strafdossier. In onderwerpen, wijze van behandeling en diepgang van cursussen komt het strafrechtelijk onderzoek terug dat door de docenten wordt verricht. In de Capita Selecta modules word je vervolgens getraind om in korte tijd een actueel specialistisch onderwerp uit te diepen. Door een master-minor buiten het Strafrecht te kiezen, kun je een sterke vakgebiedoverstijgende invulling aan je masterprogramma geven. Je kunt je ook verder specialiseren binnen het strafrecht.

Ook leer je zelf onderzoek te doen, zoals in het kader van het Onderzoeks- en scriptietraject dat je stapsgewijs voorbereidt op het schrijven van jouw masterscriptie.  

Beroepspraktijk

Doorgronden strafrechtsysteem

In het masterprogramma Strafrecht staan de kernleerstukken op het gebied van het materiële strafrecht, het strafprocesrecht en het bijzonder strafrecht centraal. Traditionele juridische  onderzoeksmethodes worden gecombineerd met inzichten uit andere rechtsgebieden, rechtsstelsels en disciplines als bijvoorbeeld de criminologie. Deze multidimensionale benadering levert een verrijking op van eigen kennis van en inzichten in het straf(proces)recht. Daarnaast is er steeds aandacht voor de toenemende invloed van het Europees strafrecht op het nationale straf(proces)recht.

Je leert het strafrecht als systeem te doorgronden en het in te zetten als instrument voor het reguleren van menselijk gedrag. Deze benadering maakt je bewust van de (on)mogelijkheden van het strafrecht om oplossingen te bieden voor maatschappelijke vraagstukken.

Je bent na afronding van deze master in staat kritisch te reflecteren en te onderzoeken welke argumenten voor of tegen een bepaalde aanpak zijn. Binnen het programma kun je je al duidelijk oriënteren op de beroepspraktijk door zowel de betrokkenheid van gastsprekers vanuit de rechtspraktijk en praktijkopdrachten als het schrijven van annotaties en processtukken. Het masterprogramma leidt je op tot een breed scala aan juridische beroepen waaronder de ‘togaberoepen’ van advocaat, officier van justitie en rechter. Nadat je deze master hebt afgerond mag je de titel Master of Laws (LLM) voeren.

  • Ben Polman
    Veelzijdig, verdiepend en een goede voorbereiding op de rechtspraktijk
  • Esen Tekcan
    Het programma sluit naadloos aan op de praktijk

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
  • Titulatuur: LLM
  • Opleidingsnaam: Nederlands recht
  • Programma: Strafrecht
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
66451
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Aanmelddeadline:
Nederlandse & EU/EEA studenten: 1 juni
Collegegeld:
Faculteit:
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Graduate School:
Law, Economics and Governance