Juridisch onderzoek doen naar actuele vragen op de arbeidsmarkt

Arbeidsrecht speelt een belangrijke rol bij veel actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Denk aan de grote groei van het aantal flexibele arbeidskrachten, zoals platformwerkers en zzp’ers, aan digitalisering, maar ook aan de gevolgen van de pandemie en de ongelijkheid bij verdeling van inkomen en werk. Hoofddoel van arbeidsrecht is om de ongelijke verhoudingen tussen werkgever en werknemer en werknemers onderling te compenseren. Het arbeidsrecht draagt bij aan de ontwikkeling van normen om de samenleving te verbeteren, zowel op nationaal, als Europees en internationaal niveau. 

In Utrecht bestudeer je het arbeidsrecht grondig, waardoor je goed voorbereid wordt op de praktijk. Bovendien wordt de invloed van andere rechtsgebieden op het arbeidsrecht geïntegreerd behandeld. We noemen het ondernemingsrecht, socialezekerheidsrecht en Europees en internationaal recht. Ook leer je onderzoeksvaardigheden en skills voor de praktijk.

Gelijke behandeling van werkenden, een eerlijke risicoverdeling en -verzekering, levenslang leren, mobiliteit naar sectoren waar mensen nodig zijn, begeleiding van herstructureringen van ondernemingen of ondersteuning bij de oplossing van arbeidsconflicten. Ben jij de arbeidsjurist die op zulke uitdagingen een passend antwoord wil zoeken? Wil jij creatieve oplossingen bedenken om werknemers bescherming te bieden en sociale vooruitgang te bevorderen, of om werkgevers of overheid te helpen zich aan te passen aan veranderende omstandigheden? En wil jij na je afstuderen snel aan de slag in deze rechtspraktijk? Dan is deze master Arbeidsrecht jouw programma! 

Je krijgt een kleinschalige academische opleiding met een praktische twist. Het programma is breed en verdiepend, waarbij wetenschappelijke en praktische vaardigheden op diverse terreinen worden getraind.

Als masterstudent Arbeidsrecht in Utrecht: 

  • krijg je een compleet masterprogramma arbeidsrecht waarin de invloed van andere rechtsgebieden en de Europese invloed verwerkt is;
  • kies je voor een zowel op de praktijk als op de theorie gerichte opleiding, waarin je door middel van kleinschalig onderwijs veel contact hebt met je docenten;  
  • ben je toegerust – als je ook een bachelor rechten hebt gedaan – om als advocaat aan de slag te gaan, maar kun je ook bij maatschappelijke organisaties en de overheid aan de slag, of je in de wetenschap verdiepen;
  • word je getraind om je in korte tijd in te werken in een voor jou nieuw onderwerp, vaak via een actuele praktijkcasus;
  • leer je in de Capita Selecta-vakken praktijkvaardigheden, zoals onderhandelen, bemiddelen en procederen in arbeidszaken, en beroepsethiek;
  • maak je kennis met de praktijk via gastsprekers of praktijkbezoeken.

Carrièreperspectief

Als je bent afgestudeerd kan je op verschillende posities in de maatschappij terecht. Je kan aan de slag in de procespraktijk (advocatuur, rechterlijke macht), het bedrijfsleven, belangenorganisaties of beleidsafdelingen. Je kansen liggen in Nederland én in het buitenland. Naar arbeidsjuristen is in de verschillende sectoren van de maatschappij veel vraag.

In het kort

Diploma: 
Nederlands recht
Voertaal: 
Nederlands
Studievorm: 
Voltijd
Studieduur: 
1 jaar
Start: 
September
Deadline: 

1 juni

Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd): 2024-2025: € 2.530

Niet-EU/EEA studenten (instellingstarief) 2024-2025: € 20.043

Meer informatie over collegegeld
Croho code: 
66451
Accreditatie: 
Geaccrediteerd door NVAO
Faculteit: 
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Graduate school: 
School of Law