Staats- en bestuursrecht studeren in Utrecht? In deze film leer je meer over het studieprogramma, de betrokken hoogleraren en de specialisaties.

  • Is het aan de rechter om te bepalen dat we onze CO2-uitstoot fors moeten terugdringen, of is dat aan de politiek?
  • Moeten we de Eerste Kamer afschaffen en voortaan onze volksvertegenwoordigers loten?
  • Onder welke omstandigheden mag de politie voetbalsupporters of demonstranten vasthouden?
  • Moeten we stoppen met de gaswinning in Groningen en zo ja, wie beslist dat?

Overheid en samenleving zien zich voortdurend voor dit soort dilemma’s gesteld. Of het nu gaat om de zorg of openbare orde, om veiligheid, onderwijs, integratie of de ruimtelijke inrichting van een land: ‘Good governance’ vraagt om instituties die alle belangen in acht nemen, en die binnen de mogelijkheden van de wet met creatieve oplossingen komen. Het respecteren van mensenrechten, natuur, leefomgeving en duurzaamheid staat daarin altijd centraal.

Het masterprogramma

In de master ‘Staats- en bestuursrecht’ duik je diep in de essentie van onze democratische rechtsstaat. De verhoudingen tussen overheid en burger, tussen regering en parlement, tussen de belangen van het bedrijfsleven en de roep om een veilige en meer duurzame samenleving vormen de thematiek waarmee je direct aan de slag gaat. Je kunt kiezen uit twee tracks: ‘Governance, democratie en grondrechten’ en ‘Recht voor een duurzame samenleving’. Bij beide specialisaties maak je uitgebreid kennis met de praktijk en train je verschillende juridische vaardigheden, zodat je straks optimaal voorbereid het werkveld betreedt.

Welke richting je ook kiest; de master Staats- en bestuursrecht is ongekend relevant. De samenleving, en in het verlengde daarvan de wetgever, het bestuur en de (bestuurs)rechter, zien zich momenteel voor buitengewone uitdagingen gesteld. Of het nu gaat om de Corona-crisis of het klimaatvraagstuk: fundamentele maatschappelijke uitdagingen vragen om zelfstandige, breed georiënteerde professionals. Juristen die niet alleen in staat zijn om kritisch op het recht te reflecteren en creatieve oplossingen te bedenken voor maatschappelijke kwesties, maar die ook de dialoog met experts uit andere disciplines aan kunnen gaan.

Ben jij geïnteresseerd in nationaal, Europees en internationaal recht, en de wisselwerking tussen overheid en samenleving? Wil je meer leren over de rol van mensenrechten en democratie binnen het wetgevingsproces? Wil jij nadenken over hoe het recht een bijdrage kan leveren aan een duurzamere leefomgeving? Ben jij, kortom, gefascineerd door de sociale uitdagingen waar de samenleving voor staat en zal komen te staan, en wil je hier een actieve bijdrage aan leveren? Dan is dit jouw masterprogramma!

Voor de combinatie rechten en duurzaamheid moet je echt in Utrecht zijn.
Prof.mr. Chris Backes

Specialisaties

Binnen het programma van Staats- en bestuursrecht heb je de keuze uit twee specialisaties. Lees meer over:  

Governance, democratie en grondrechten
Recht voor een duurzame leefomgeving

Daarnaast is het mogelijk om naast je master-major een master-minor te volgen buiten je masterprogramma. 

Carrièreperspectief

Dit masterprogramma leidt je op tot een academisch gevormde staats- en bestuursrechtjurist. Je bent wetenschappelijk stevig onderlegd, en je weet deze kennis ook toepasbaar – en inzichtelijk – te maken voor de praktijk. De opdrachten in de master hebben een directe link met het werkveld: ze sluiten bijvoorbeeld aan bij actuele rechtszaken en lopende bedrijfsprojecten, of zijn geënt op recente casuïstiek uit de advocatuur. Lees hier meer over de carrièreperspectieven.

  • Het contact met docenten is laagdrempelig zodat er een persoonlijke sfeer heerst
  • Een uitstekende keuze voor studenten met een hart voor het publieke domein.

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
  • Titulatuur: LLM
  • Opleidingsnaam: Nederlands recht
  • Programma: Staats- en bestuursrecht
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
66451
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Aanmelddeadline:
Nederlandse & EU/EEA studenten: 1 juni
Collegegeld:
Faculteit:
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Graduate School:
Law, Economics and Governance