Staats- en bestuursrecht studeren in Utrecht? In deze film leer je meer over het studieprogramma, de betrokken hoogleraren en de specialisaties. 

 

Onze overheid functioneert binnen de kernbeginselen van de democratische rechtsstaat. Overheid en samenleving zoeken voortdurend naar oplossingen voor dilemma’s op zeer uiteenlopende terreinen, zoals openbare orde, veiligheid, het milieu, de zorg, discriminatie en integratie, de ruimtelijke inrichting van het land, cultuur, onderwijs en de waterstaat. Hoe ver gaan de bevoegdheden van de overheid? Welke instrumenten (zoals wetten, sancties, vergunningstelsels, overlegstructuren en contracten) heeft de overheid tot haar beschikking? Hoe werken die instrumenten en zijn zij toereikend? Welke rechtmatigheidseisen moeten aan het handelen van de overheid worden gesteld? Wanneer en hoe mag de rechter ingrijpen? Worden burgers en bedrijven voldoende tegen de overheid beschermd? En laat het recht de overheid voldoende ruimte om algemene belangen daadwerkelijk te kunnen dienen? Is de overheid transparant genoeg of is er behoefte aan meer openbaarheid? Hoe ver mag zij gaan met maatregelen voor het beschermen van onze veiligheid? En is de overheid aansprakelijk als burgers of bedrijven schade lijden als gevolg van maatregelen die de overheid in het algemeen belang heeft genomen? Allemaal voorbeelden van vragen waar een staats- en bestuursrechtjurist mee te maken heeft.

Dit masterprogramma is een brede academische opleiding over het staats- en bestuursrecht met de mogelijkheid extra diep in te gaan op een aantal geselecteerde thema’s (recht voor een duurzame leefomgeving en instrumenten van overheidssturing). De problemen en dilemma’s van deze tijd worden niet alleen in Nederland, maar ook in Europees en internationaal verband opgepakt. In dit masterprogramma is het uitgangspunt de Nederlandse rechtsorde. Die wordt echter ook geplaatst in Europees en internationaal perspectief, waarbij de samenhang tussen nationaal en bovennationaal recht grondig wordt bestudeerd. Zo sluit het programma optimaal aan op de beroepsperspectieven van juristen.

Specialisaties 

Binnen het programma van Staats- en bestuursrecht heb je de keuze uit verschillende specialisaties. Bekijk meer informatie over:  

Daarnaast is het mogelijk om naast je master-major een master-minor te volgen buiten je masterprogramma. 

Het onderwijs

Het onderwijs in dit masterprogramma wordt gegeven door toonaangevende docenten, waarvan een groot aantal ook buiten de universiteit belangrijke taken vervult. Mede hierdoor staat de master Staats- en bestuursrecht in een voortdurende wisselwerking met de praktijk. De hoofdvakken in de master zijn toegespitst op de grote toekomstige uitdagingen van de overheid. In de Capita Selecta modules word je getraind om in korte tijd een actueel specialistisch onderwerp uit te diepen. De drie tracks geven de mogelijkheid om je te specialiseren op het gebied van het omgevingsrecht, de instrumenten van overheidssturing, of het Europees recht. Door een master-minor buiten het staats- en bestuursrecht te kiezen, kun je ook een vakgebiedoverstijgende invulling aan je masterprogramma geven. Je wordt vanaf de start van de opleiding getraind in het zelfstandig verrichten van afstudeeronderzoek binnen het Onderzoeks- en scriptietraject. 

Voel jij je intellectueel aangetrokken tot de grote vragen waar de samenleving voor staat? Vind je het een uitdaging om als jurist te werken in het spanningsveld tussen algemene maatschappelijke belangen en individuele rechten van burgers? Boeit jou deze wisselwerking tussen overheid en samenleving, nationaal en Europees recht? Kies dan voor deze zowel op de theorie- als op de praktijkgerichte master Staats- en bestuursrecht in Utrecht.

Doel van het programma

Kritisch reflecteren
Het masterprogramma leidt je op tot een academisch gevormde staats- en bestuursrechtjurist. Je bent uitstekend in staat je academische kennis voor de praktijk relevant te maken. Je bent in staat om kritisch te reflecteren op staats- en bestuursrechtelijke vraagstukken vanuit zowel een juridisch als maatschappelijk perspectief. Je wordt getraind tot excellente jurist die nu en in de toekomst actief een bijdrage levert aan het oplossen van actuele maatschappelijke vraagstukken.

Wetenschap voor de praktijk
Gedurende het hele programma krijg je opdrachten met een directe link naar de praktijk. Je gaat aan de slag met het maken van een wet en je leert pleiten voor een oefenrechtbank.

  • Rut Wingens
    Het is fijn om al tijdens je studie te kunnen proeven aan de praktijk
  • Coen Modderman
    De master SBR is een uitstekende voorbereiding op het werkende leven

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
  • Titulatuur: LLM
  • Opleidingsnaam: Nederlands recht
  • Programma: Staats- en bestuursrecht
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
66451
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Aanmelddeadline:
Nederlandse & EU/EEA studenten: 1 juni 2019
Collegegeld:
Faculteit:
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Graduate School:
Law, Economics and Governance