Staats- en bestuursrecht studeren in Utrecht? In deze film leer je meer over het studieprogramma, de betrokken hoogleraren en de specialisaties.

Onze overheid functioneert binnen de kernbeginselen van de democratische rechtsstaat. Overheid en samenleving zoeken voortdurend naar oplossingen voor actuele dilemma’s op zeer uiteenlopende terreinen, zoals openbare orde, veiligheid, milieu en klimaat, de zorg, discriminatie en integratie, de ruimtelijke inrichting van het land, cultuur, onderwijs en de waterstaat. Dergelijke thema's vormen een onuitputtelijke bron van actuele en maatschappelijk relevante vraagstukken waar staats- en bestuursrechtjuristen mee te maken kunnen krijgen.

Dit masterprogramma is een brede academische opleiding over het staats- en bestuursrecht met de mogelijkheid extra diep in te gaan op een aantal geselecteerde thema’s (recht voor een duurzame leefomgeving en instrumenten van overheidssturing). In dit masterprogramma is het uitgangspunt de Nederlandse rechtsorde. Die wordt echter ook geplaatst in Europees en internationaal perspectief, waarbij de samenhang tussen nationaal en bovennationaal recht grondig wordt bestudeerd. Zo sluit het programma optimaal aan op de beroepsperspectieven van juristen.

Specialisaties 

Binnen het programma van Staats- en bestuursrecht heb je de keuze uit verschillende specialisaties. Bekijk meer informatie over:  

Daarnaast is het mogelijk om naast je master-major een master-minor te volgen buiten je masterprogramma. 

Het onderwijs

Het onderwijs in dit masterprogramma wordt gegeven door toonaangevende docenten, waarvan een groot aantal ook buiten de universiteit belangrijke taken vervult. Mede hierdoor staat de master Staats- en bestuursrecht in een voortdurende wisselwerking met de praktijk. De hoofdvakken in de master zijn toegespitst op de grote toekomstige uitdagingen van de overheid. In de Capita Selecta modules word je getraind om in korte tijd een actueel specialistisch onderwerp uit te diepen. Tijdens de practica werk je aan de ontwikkeling en verbetering van essentiële juridische vaardigheden, zoals procederen en adviseren. De twee tracks geven de mogelijkheid om je te specialiseren op het gebied van het omgevingsrecht of de instrumenten van overheidssturing. Door een master-minor buiten het staats- en bestuursrecht te kiezen, kun je ook een vakgebiedoverstijgende invulling aan je masterprogramma geven. Je wordt vanaf de start van de opleiding getraind in het zelfstandig verrichten van afstudeeronderzoek binnen het Onderzoeks- en scriptietraject. De toetsvormen binnen het programma zijn zeer gevarieerd en gericht op uiteenlopende vaardigheden. Zo zul je naast 'traditionele' tentamens werken aan groepsopdrachten en individuele schrijfopdrachten en zullen ook je mondelinge vaardigheden op de proef worden gesteld.

Voel jij je intellectueel aangetrokken tot de grote vragen waar de samenleving voor staat? Vind je het een uitdaging om als jurist te werken in het spanningsveld tussen algemene maatschappelijke belangen en individuele rechten van burgers? Boeit jou deze wisselwerking tussen overheid en samenleving, nationaal en Europees recht? Kies dan voor deze zowel op de theorie- als op de praktijkgerichte master Staats- en bestuursrecht in Utrecht.

Doel van het programma

Kritisch reflecteren
Het masterprogramma leidt je op tot een academisch gevormde staats- en bestuursrechtjurist. Je bent uitstekend in staat je academische kennis voor de praktijk relevant te maken. Je bent in staat om kritisch te reflecteren op staats- en bestuursrechtelijke vraagstukken vanuit zowel een juridisch als maatschappelijk perspectief. Je wordt getraind tot excellente jurist die nu en in de toekomst -individueel dan wel in groepsverband- een actieve bijdrage levert aan het oplossen van actuele maatschappelijke vraagstukken.

Wetenschap voor de praktijk
Gedurende het hele programma krijg je opdrachten met een directe link naar de praktijk. Zo ga je gaat aan de slag met het maken van een wet, leer je pleiten voor een oefenrechtbank, zoek je oplossingen voor aan de praktijk  ontleende omgevings-
rechtelijke casus, of adviseer je een waterbeheerder over problemen waar tegen deze in de dagelijkse praktijk aanloopt. 

  • Het contact met docenten is laagdrempelig zodat er een persoonlijke sfeer heerst
  • Ernst Plambeck
    Een uitstekende keuze voor jouw toekomst!

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
  • Titulatuur: LLM
  • Opleidingsnaam: Nederlands recht
  • Programma: Staats- en bestuursrecht
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
66451
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Aanmelddeadline:
Nederlandse & EU/EEA studenten: 1 juni
Collegegeld:
Faculteit:
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Graduate School:
Law, Economics and Governance