Staats- en bestuursrecht studeren in Utrecht? In deze film leer je meer over het studieprogramma, de betrokken hoogleraren en de specialisaties (tracks): Governance, democratie en grondrechten en Recht voor een duurzame leefomgeving.

 • Is het aan de rechter om te bepalen dat we onze CO2-uitstoot fors moeten terugdringen, of is dat aan de politiek?
 • Moeten we de Eerste Kamer afschaffen en voortaan onze volksvertegenwoordigers loten?
 • Is de bescherming van het milieu wel gebaat bij de invoering van de Omgevingswet?
 • Onder welke omstandigheden mag de politie voetbalsupporters of demonstranten vasthouden?
 • Moeten we stoppen met de gaswinning in Groningen en zo ja, wie beslist dat?

Overheid en samenleving zien zich voortdurend voor dit soort dilemma’s gesteld. Of het nu gaat om de zorg of openbare orde, om veiligheid, onderwijs, integratie of de ruimtelijke inrichting van Nederland: ‘Good governance’ vraagt om instituties die alle belangen in acht nemen, en die binnen de mogelijkheden van de wet met creatieve oplossingen komen. Het respecteren van mensenrechten, natuur, leefomgeving en duurzaamheid staat daarin altijd centraal.

Duik diep in de essentie van onze democratische rechtsstaat

De verhoudingen tussen overheid en burger, tussen regering en parlement, tussen de belangen van het bedrijfsleven en de roep om een veilige en meer duurzame leefomgeving vormen de thematiek waarmee je direct aan de slag gaat. Je kunt kiezen uit twee specialisaties: ‘Governance, democratie en grondrechten’ en ‘Recht voor een duurzame leefomgeving’. Bij beide specialisaties maak je uitgebreid kennis met de praktijk en train je verschillende juridische vaardigheden, zodat je straks optimaal voorbereid het werkveld betreedt. De samenleving, en in het verlengde daarvan de wetgever, het bestuur en de (bestuurs)rechter, zien zich momenteel voor buitengewone uitdagingen gesteld. Of het nu gaat om de toeslagenaffaire, de Coronacrisis, de digitalisering van besluitvorming of het klimaatvraagstuk: fundamentele maatschappelijke uitdagingen vragen om zelfstandige, breed georiënteerde professionals.

Ben jij geïnteresseerd in  de wisselwerking tussen overheid en samenleving en de bescherming van burgers tegen de overheid? Wil je meer leren over de rol van mensenrechten en democratie binnen het wetgevingsproces? Wil jij nadenken over hoe het recht een bijdrage kan leveren aan een duurzamere leefomgeving? Ben jij, kortom, gefascineerd door de maatschappelijke uitdagingen waar de samenleving voor staat en zal komen te staan, en wil je een actieve bijdrage leveren aan de oplossing hiervan? Dan is dit jouw masterprogramma!

Voor de combinatie rechten en duurzaamheid moet je echt in Utrecht zijn.

Als student Staats- en bestuursrecht in Utrecht: 

 • Volg je kleinschalig, uitdagend en activerend onderwijs waarin je veel keuzeruimte hebt en waarin veel ruimte is voor maatwerk;
 • Studeer je aan de enige masteropleiding in Nederland waarin de thema’s ‘duurzaamheid’ en ‘governance’ de kern van twee specialisaties vormen;
 • Leg je een brede staats- en bestuursrechtelijke basis en bereid je je via één van de specialisaties en het vaardighedentraject optimaal voor op het betreden van de arbeidsmarkt;
 • Kun je voor extra verdieping kiezen voor het uitdagende en aanvullende Rechten honoursprogramma;
 • Train je de noodzakelijke (juridische) vaardigheden die een goed jurist nodig heeft, zoals pleiten, schrijven en praktijkgericht adviseren;
 • Leer je niet alleen de harde feiten en grote lijnen, maar ontwikkel je jezelf vooral tot een zelfstandige en kritische jurist;
 • Maak je deel uit van een professionele, maar informele en hechte community van studenten en docenten;
 • Volg je een op de Europese en internationale context georiënteerd programma.

Carrièreperspectief

Dit masterprogramma leidt je op tot een academisch gevormde staats- en bestuursrechtjurist. Je bent wetenschappelijk stevig onderlegd, en je weet deze kennis ook toepasbaar – en inzichtelijk – te maken voor de praktijk. De opdrachten in de master hebben een directe link met het werkveld: ze sluiten bijvoorbeeld aan bij actuele rechtszaken en lopende bedrijfsprojecten, of zijn geënt op recente casuïstiek uit de advocatuur.

Rechten in Utrecht

Recht in Utrecht staat voor multidimensionaal onderzoek op de hoofdgebieden van het recht en voor intensief en gevarieerd juridisch onderwijs in een kleinschalige academische gemeenschap. Door uitdagende onderwijsprogramma’s word je getraind tot een excellente jurist die nu en in de toekomst actief een bijdrage levert aan actuele maatschappelijke vraagstukken.

In het kort

Diploma: 
Nederlands recht
Voertaal: 
Nederlands
Studievorm: 
Voltijd
Studieduur: 
1 jaar
Start: 
September
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd): 2024-2025: € 2.530

Niet-EU/EEA studenten (instellingstarief) 2024-2025: € 20.043

Meer informatie over collegegeld
Croho code: 
66451
Accreditatie: 
Geaccrediteerd door NVAO
Faculteit: 
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Graduate school: 
School of Law
Brochure: 
Brochure aanvragen