Notarieel recht studeren in Utrecht? In deze film leer je meer over de mogelijkheden, het studieprogramma, en de betrokken hoogleraren.​ 

Het notariële recht is een combinatie van het ondernemingsrecht, het registergoederenrecht, het familie(vermogens)recht en het daarbij behorende fiscale recht. In het masterprogramma is naast de klassieke notariële vakken zoals erfrecht en notarisregelgeving aandacht voor verdere verdieping en verbreding van het belastingrecht, het ondernemingsrecht en het internationaal privaatrecht. Het masterprogramma legt de verbinding tussen de theorie en de praktijk. Je krijgt een gedegen academische verdieping in en verbreding van het notariële recht. Daarnaast krijg je inzicht in de bestaande, soms complexe rechtsfiguren in de notariële rechtspraktijk en in de notariële rechtspraktijk zelf. Daarbij worden je juridische en academische vaardigheden verder ontwikkeld en versterkt. Je leert onder meer analyseren, schriftelijk en mondeling presenteren en zelfstandig onderzoek verrichten.

Een academisch gevormde jurist met kennis van de praktijk

Je bent uitstekend in staat je academische kennis voor de praktijk relevant te maken. Het uitgangspunt is het notariële privaat- en fiscale recht, dat ook geplaatst wordt in Europees perspectief. Je bent in staat om kritisch te reflecteren op notariële vraagstukken vanuit zowel een juridisch als een maatschappelijk perspectief. Gedurende het programma krijg je opdrachten met een directe link naar de praktijk om zo zelfstandig de kernleerstukken van het notariële recht toe te passen in praktijksituaties. In Utrecht ligt er meer nadruk op de civiele basis van het notariële recht. Door een gedegen kennis op het gebied van het verbintenissen- en goederenrecht ben je breed inzetbaar. Na deze studie ben je in staat om deze uiteenlopende rechtsgebieden met elkaar te verbinden.

Na de master

Deze masteropleiding is een vereiste om in het notariaat werkzaam te kunnen zijn. Als je in een andere rol met het notariële recht aan de slag wilt, bijvoorbeeld in de advocatuur, de rechterlijke macht, het bedrijfsleven, de estate planning, of als juist de wetenschappelijke kant van het notariële recht je boeit, is deze masteropleiding de juiste keuze.

Rechten in Utrecht

Recht in Utrecht staat voor multidimensionaal onderzoek op de hoofdgebieden van het recht en voor intensief en gevarieerd juridisch onderwijs in een kleinschalige academische gemeenschap. Door uitdagende onderwijsprogramma’s word je getraind tot een excellente jurist die nu en in de toekomst actief een bijdrage levert aan actuele maatschappelijke vraagstukken. 

In het kort

Diploma: 
Notarieel recht
Voertaal: 
Nederlands
Studievorm: 
Voltijd
Studieduur: 
1 jaar
Start: 
September
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd): 2024-2025: € 2.530

Niet-EU/EEA studenten (instellingstarief) 2024-2025: € 20.043

Meer informatie over collegegeld
Croho code: 
66828
Accreditatie: 
Geaccrediteerd door NVAO
Faculteit: 
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Graduate school: 
School of Law
Brochure: 
Brochure aanvragen