Onderwijskwaliteit en -innovatie

Wetenschappelijk onderwijs van hoog niveau begint bij deskundige docenten die zijn opgeleid als onderzoeker én als docent. Daarnaast draagt onderzoek naar onderwijs en ruimte voor onderwijsinnovatie bij aan goed onderwijs. Hoe werkt de Universiteit Utrecht aan onderwijskwaliteit?

Centre for Academic Teaching and Learning

De Universiteit Utrecht bundelt alle activiteiten en programma’s die gericht zijn op docentontwikkeling en onderwijsinnovatie in één centrum: het Centre for Academic Teaching and Learning. Dit centrum coördineert en stimuleert de continue vooruitgang van de onderwijskwaliteit.

Kwaliteitszorg en evaluatie

Via verschillende wegen is het onderwijs onderhevig aan kwaliteitszorg en evaluatie. Verschillende interne en externe commissies beoordelen het onderwijs van de universiteit. Daarnaast meet het College van Bestuur periodiek de resultaten van het onderwijs met verschillende instrumenten, zoals opleidingsvisitaties, enquêtes onder studenten, alumni en medewerkers en kwantitatieve gegevens over in-, door- en uitstroom.

Data Science en Artificial Intelligence

Onderwijs speelt een cruciale rol bij het uitrusten van toekomstige professionals met de nodige tools en kennis om binnen complexe systemen te navigeren, datasets te analyseren en maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Aan de Universiteit Utrecht erkennen we het groeiende belang van data science, technologie en artificial intelligence in onze onderwijsprogramma's.