Samenwerking met scholen

De Universiteit Utrecht werkt samen met scholen, andere onderwijsinstellingen en bedrijven aan goed onderwijs.

Dat gebeurt op drie vlakken:

  • onderwijsvernieuwing
  • een betere aansluiting tussen primair, voortgezet en hoger onderwijs
  • professionele ontwikkeling van docenten, onderwijsassistenten, schooldecanen en leidinggevenden.

Deze samenwerking zorgt voor sterke schakels in de gehele onderwijsketen: voor- en vroegschoolse educatie (VVE), basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo, wetenschappelijk onderwijs en onderwijs voor professionals.

Opleiden, ontwikkelen en onderzoeken

De universiteit leidt nieuwe docenten op, ondersteunt hen bij verdere professionalisering, ontwikkelt lesmateriaal, doet onderzoek naar leerprocessen, organiseert activiteiten voor leerlingen en docenten, en biedt scholen faciliteiten om te experimenteren met nieuwe onderwijsvormen. Hierbij staat de leerling altijd centraal.

Lesbevoegdheid voortgezet onderwijs

Wil je als professional een eerste- of beperkte tweedegraads lesbevoegdheid halen? Of ben je tweedegraadsleraar en wil je eerstegraads worden? Dat kan bij de Graduate School of Teaching van de Universiteit Utrecht. Word leraar in het voortgezet onderwijs.