Kwaliteitszorg en evaluatie van het onderwijs

De kwaliteitszorg van de Utrechtse opleidingen is op verschillende niveaus georganiseerd.

Intern buigen het College van Bestuur, decanen, docenten en studenten zich in verschillende verbanden over de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast worden alle opleidingen extern getoetst door een visitatiecommissie. Verder meet het College van Bestuur periodiek de resultaten van het onderwijs met verschillende instrumenten, zoals opleidingsvisitaties, enquêtes onder studenten, alumni en medewerkers en kwantitatieve gegevens over in-, door- en uitstroom.