Onderwijs geven

Actuele informatie rond onderwijs geven

Voor blok 1 2021-2022 wordt uitgegaan van onderwijs op locatie, waarbij de 1,5 meter maatregel wordt losgelaten. Wel is er een maximum groepsgrootte van 75 studenten voor het onderwijs.

Er is ook hybride en online onderwijs geroosterd. Waar (hoor)colleges met meer dan 75 personen geroosterd zijn (we zijn in de roostering uitgegaan van een maximum van honderd), geldt dat de opleidingen zelf bepalen hoe ze dit oplossen en hierover informeren ze de studenten. Er wordt gewerkt met diverse oplossingen, bijvoorbeeld iedere week een ander deel van de studenten op locatie of het omzetten naar een online hoorcollege. Lees meer over de opties en ondersteuning. De aanpassingen in de onderwijsroosters zijn uiterlijk 4 september verwerkt. 

Veelgestelde vragen over lesgeven vind je op intranet.

Als docent of coördinator bepaal je wat nodig is om de stof zo goed mogelijk te behandelen, in de nieuwe omstandigheden. Hieronder vind je per onderwijsvorm een overzicht van mogelijkheden en hulpmiddelen. Ook vind je informatie over online proctoring.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op www.uu.nl/coronavirus. Daar vind je ook de coronacheck en de FAQ rond gezondheid en besmetting.