Netwerk, scholing voor docenten, onderzoek en activiteiten voor leerlingen

De Universiteit Utrecht werkt samen met middelbare scholen en de Hogeschool Utrecht aan verhoging van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs en een goede aansluiting op het hoger onderwijs. Dat gebeurt o.a. via het netwerk U-Talent, scholingsactiviteiten voor docenten(teams), onderzoek en activiteiten voor leerlingen.

Lerarenopleidingen
Lerarenopleidingen en educatieve minors Graduate School of Teaching