Samenwerken

Onderwijs in samenwerking met partners, zoals maatschappelijke organisaties en bedrijven, is groeiende. Voor de interne organisatie van de Universiteit Utrecht is van belang om de vele samenwerkingsinitiatieven met externe partners die er al zijn op het gebied van onderwijs inzichtelijk te maken. Deze voorbeelden kunnen leiden tot inspiratie voor nieuwe initiatieven; er kunnen nieuwe verbindingen gemaakt worden en nieuwe samenwerkingen ontstaan, zowel intern als extern; en de verschillende initiatieven kunnen van elkaar leren op allerlei gebieden.

Kom in contact met talentvolle UU-studenten

Heb jij een vraagstuk waarbij je de expertise van UU-studenten kan gebruiken of wil je een boost geven aan projecten die langer lopen?

Registreer direct je project

Mooie voorbeelden

Wil je geïnspireerd raken door bestaande voorbeelden van samenwerking?

Lees de mooie voorbeelden