Dr. Irina van Aalst

Vening Meineszgebouw A
Princetonlaan 8a
Kamer 6.10
3584 CB Utrecht

Dr. Irina van Aalst

Universitair hoofddocent
Urban Geography
030 253 4531
i.vanaalst@uu.nl

“Toezichthouders en beleidsmakers moeten meer uitgaan van de positieve kracht en vrolijkheid in de stedelijke nacht zoals ook uitgaanders die ervaren.”

Irina van Aalst is stadsgeograaf. Het onderzoek van Van Aalst speelt zich af op het snijvlak van stedelijke en culturele geografie. Ze publiceert en begeleidt promovendi bij onderwerpen als stedelijke openbare ruimtes, de nachtelijke stad, opgroeien in de stad, en Amerikaanse steden. In een recent project werkte Van Aalst samen met sociaal wetenschappers en geesteswetenschappers aan een toolkit voor creatieve methoden om urgente vraagstukken in kaart te brengen, te analyseren en samen met maatschappelijke partners te werken aan (meer) duurzame stedelijke toekomsten.

Van Aalst is tevens programma coördinator van de Master Urban & Economic Geography waarin economische en stadsgeografie worden gecombineerd en is Faculteits ambassadeur voor Community Engaged Learning. Ze promoveerde in Utrecht op het gebied van de Sociale Geografie en Planologie. Van Aalst is bestuurslid van de Stichting Journallab die zich richt op het ontwikkelen van betekenisvolle journalistiek onderzoek. Daarnaast is zij lid van de Raad van Toezicht van architectuurcentrum Aorta.