Het onderwijsmodel

Opleidingen bieden persoonlijk, activerend en kleinschalig onderwijs

Het onderwijs aan de Universiteit Utrecht is gebaseerd op een visie die uitgaat van een uitdagend studieklimaat en onderwijs dat recht doet aan verschillende ambities en talenten van studenten.

Deze visie vormt de basis voor de manier waarop het onderwijs aan de Universiteit Utrecht is ingericht: het Utrechtse onderwijsmodel.

De vier belangrijkste uitgangspunten van het Utrechtse onderwijsmodel

Groepje studenten werkt samen in computerleerzaal
Samenwerken in computerleerzaal

Helder onderscheid bachelor- en masterfase

De Universiteit Utrecht wil in de bachelorfase breed gevormde academici opleiden, die zich vervolgens in de masterfase binnen een bepaalde discipline specialiseren. Hierbij ligt de nadruk op voorbereiding op de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding in de wetenschap.

Flexibiliteit en keuzevrijheid

Om recht te doen aan de verscheidenheid aan ambities en talenten onder studenten is de bachelorfase vraaggestuurd: naast een uniform verplicht gedeelte stellen studenten hun onderwijsprogramma deels zelf samen. Hun opleiding stelt hiervoor regels op met betrekking tot samenhang en niveau.

Dit uitgangspunt biedt ook ruimte om honoursprogramma’s aan te bieden aan studenten die meer uitdaging zoeken.

Persoonlijk en activerend

De Universiteit Utrecht heeft de ambitie om studenten tijdens hun studietijd het maximale uit zichzelf te laten halen. Opleidingen bieden persoonlijk, activerend en waar mogelijk kleinschalig onderwijs en goede begeleiding. De universiteit verwacht van studenten dat ze betrokken zijn bij hun opleiding.

Professionele ontwikkeling van docenten

Goed onderwijs wordt gegeven door excellente docenten, die in staat worden gesteld hun onderwijs te verbeteren en innoveren. Aan de Universiteit Utrecht spelen onderwijskwalificaties een belangrijke rol in de wetenschappelijke loopbaan.

Richtlijn onderwijs

De complete visie van de Universiteit Utrecht op onderwijs is vastgelegd in de Richtlijn Onderwijs (pdf). Alle opleidingen en programma’s worden in een proces van interne certificering getoetst aan deze richtlijn. Certificering is een voorwaarde voor opname in het Universitair Register van Opleidingen.

Strategisch Plan

In het Strategisch Plan van de Universiteit Utrecht is de onderwijsvisie nader uitgewerkt.