Trainingen en overig onderwijs

De Universiteit Utrecht stimuleert leren in de breedste zin van het woord. Naast het reguliere onderwijsaanbod biedt ze studenten, medewerkers en andere geïnteresseerden een breed scala aan trainingen en overig onderwijs.

Vrij programma

Naast de onderwijsprogramma’s die de universiteit aanbiedt, bestaat de mogelijkheid om een zogenaamd ‘vrij programma’ samen te stellen.

Studium Generale

Man en vrouw overleggen tijdens een bijeenkomst van Studium Generale

Studium Generale organiseert gratis toegankelijke kenniscafés, lezingen en debatten op academisch niveau waar studenten, docenten en andere geïnteresseerden kennis kunnen maken met alle mogelijke vakgebieden.

Onderwijs in ondernemerschap

Overleggende ondernemers.

Met specifieke cursussen of stages kunnen studenten en overige geïnteresseerden zich voorbereiden op een carrière als ondernemer. Bovendien zijn er diverse faciliteiten en begeleidingsvormen voor startende ondernemers.

Onderwijsadvies & Training

Onderwijsadvies en training.

Onderwijsadvies & Training biedt maatwerk bij onderwijsvraagstukken en professionalisering van medewerkers. Onderwijsadvies & training werkt zowel voor instellingen voor primair, voortgezet en hoger onderwijs als voor andere organisaties met een professionaliseringsvraag.

Studievaardigheid

Mannelijke student voert gesprek met vrouwelijke voorlichter over studiemogelijkheiden.

In de bachelor en master doen studenten academische vaardigheden op. Zij die dit nóg verder willen ontwikkelen kunnen naar het Skills Lab.

Taal- en communicatietrainingen

Een student geeft uitleg tijdens een hoorcollege van het James Boswell Instituut op de Uithof.

Babel verzorgt taal- en communicatietrainingen voor particulieren en organisaties. Sinds 2012 worden alle taalactiviteiten van het James Boswell Instituut (Universiteit Utrecht) voortgezet door Babel.

Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO)

Oudere studenten in overleg

HOVO biedt cursussen en lezingen op universitair en hbo-niveau voor senioren. HOVO richt zich op mensen die een nieuw vakgebied willen ontdekken en op mensen die bijgepraat willen worden over nieuwe ontwikkelingen in hun vakgebied.