Docentprofessionalisering

Docenten streven naar eigen ontwikkeling en de Universiteit Utrecht stimuleert dit. Via verschillende middelen en initiatieven verbeteren docenten zichzelf en hun onderwijs.

Onderwijskwalificaties

Het invullen van een registratieformulier.

Om goede onderwijsvaardigheden te garanderen, heeft de Universiteit Utrecht onderwijskwalificaties ontwikkeld en in 1995 als eerste Nederlandse universiteit ingevoerd. De universiteit stelt de basiskwalificatie onderwijs (BKO) verplicht voor alle docenten.

Inmiddels hebben alle Nederlandse universiteiten dit beleid overgenomen en wordt de BKO onderling tussen alle Nederlandse Universiteiten erkend. Tevens kent Utrecht een senior kwalificatie onderwijs (SKO), en organiseert de universiteit daarna nog leergangen waarin het leidinggeven aan de uitvoering en vernieuwing van onderwijs of het bijdragen aan de kennis over onderwijs meer centraal staat.

Na de basiskwalificatie, of zelfs de senior kwalificatie houdt het niet op. De universiteit verwacht van haar academische staf dat zij zich continu verder ontwikkelt en schoolt, via formele en informele activiteiten. Daarvoor krijgen docenten feedback van elkaar en van hun studenten. Verder kunnen ze zich aansluiten bij de activiteiten projecten die het Centre for Academic Teaching and Learning biedt.

Kennisuitwisseling

Docenten wisselen kennis uit tijdens de onderwijsparade.
Docenten wisselen kennis uit tijdens de onderwijsparade. Foto van Kees Rutten.

De universiteit ziet uitwisseling van kennis tussen docenten onderling en tussen studenten en docenten als een voorwaarde voor onderwijsverbetering. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse Onderwijsparade: een platform voor uitwisseling, kennisoverdracht en discussie over kwaliteit en ontwikkelingen in het onderwijs. Zowel studenten als docenten nemen hieraan deel.

Het netwerk Teaching Academy Utrecht University faciliteert kennisuitwisseling tussen docenten onderling.

Docentenprijzen

Winnaar van de Docentenprijs Alexei Karas met een student.
Winnaar van de Docentenprijs Alexei Karas met een student. Foto van Kees Rutten.

Elk jaar looft een jury van docenten en studenten twee docentenprijzen uit: de Docentenprijs voor de beste docent en de Prijs Docenttalent. Studieverenigingen dragen kandidaten voor en een jury beslist wie tijdens de Dies Natalis in het zonnetje wordt gezet.

Centre for Academic Teaching and Learning

Het Centre for Academic Teaching and Learning bundelt alle initiatieven van de Universiteit Utrecht die met docentprofessionalisering te maken hebben. Daarnaast stimuleert en faciliteert dit centrum ook onderwijsinnovatie en Scholarship of Teaching & Learning.