'Een frisse blik is zeer welkom'

Community Engaged Learning
Foto: Ivar Pel

Ik krijg energie van het samenwerken met studenten. Bij Emmaus Domstad werken over het algemeen wat oudere mensen, we zijn soms wat vastgeroest in ons denken. Dan is een frisse blik van een groep jonge honden zeer welkom. Alleen al het samen nadenken en brainstormen breekt iets open.”

Aan het woord is Luuk van Wingerden, kringloopcoördinator bij Emmaus Domstad, een stichting die zich inzet om armoede te bestrijden en mensen uit probleemsituaties op te vangen door ze een plek te bieden waar ze zich nuttig kunnen maken. Om van meer betekenis te kunnen zijn voor de inwoners van Overvecht, is Emmaus Domstad als samenwerkingspartner betrokken bij de cursus Learning Lab Overvecht.

Ik krijg energie van het samenwerken met studenten

Luuk van Wingerden, kringloopcoördinator bij Emmaus Domstad

Proces in gang gezet

“Samenwerken in deze cursus was voor ons een uitgelezen kans om verbinding met de wijk te maken en om studenten te betrekken bij onze organisatie. De vraag aan de studenten was om mogelijkheden voor extern gefinancierde opleidingen voor onze medewerkers te onderzoeken, bijvoorbeeld via subsidies, of iets met social media te starten.”

“De studenten begonnen vol enthousiasme, maar waaierden erg uit. Mede omdat wij niet concreet genoeg waren over wat we wilden. Een volgende keer zou ik een concreter project voorleggen. Uiteindelijk hebben de studenten contact gelegd met een fietsenmaker, voor stagemogelijkheden van onze medewerkers die zo kunnen doorstromen naar een betaalde baan. Ze hebben afspraken gemaakt over hoe wij onze samenwerking vorm kunnen geven, nu is het verder aan ons.”

Inspiratie is al winst

Tijdens de cursus deed Luuk mee met een Action Learning Set, een brainstormsessie waarin iemand een vraag inbrengt en vervolgens alleen nog luistert naar suggesties van anderen. 
“Dat leverde veel meer op dan ik verwacht had. Er staan ons als organisaties ook enkele veranderingen te wachten en ik denk erover om voor het bespreken van een of twee onderwerpen die methode te gebruiken. Wie weet tot welke inzichten we dan komen waar we anders niet aan gedacht zouden hebben.”

“De samenwerking met studenten heeft ervoor gezorgd dat er hernieuwde aandacht is voor het aangaan van samenwerking en het uitbreiden van ons netwerk. Het heeft mij geïnspireerd, en dat alleen is al winst.”

In het Learning Lab Overvecht werken studenten samen met docenten en lokale stakeholders aan het creëren van oplossingen voor een door een lokale organisatie en/of bewoners ervaren probleem of kans. In 2019 was Luuk van Wingerden namens Emmaus Domstad betrokken bij het Learning Lab Overvecht.