Organisatie van het onderwijs

De uitvoering van het onderwijs aan de Universiteit Utrecht is in handen van zeven faculteiten, diverse Undergraduate Schools, zeven Graduate Schools en twee onderwijsinstituten.

Faculteiten en departementen

De Universiteit Utrecht heeft zeven faculteiten. Iedere faculteit is opgedeeld in departementen. De departementen coördineren het onderwijs en onderzoek voor een bepaald wetenschapsgebied. De organisatie van het onderwijs is in handen van de Undergraduate Schools en Graduate Schools, onder leiding van een Board of Studies. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het bachelor-, master- en promotieonderwijs.

Undergraduate Schools

Een faculteit heeft één of meerdere Undergraduate Schools. De Undergraduate Schools verzorgen het bacheloronderwijs van de faculteit, samen met de facultaire departementen.

Graduate Schools

De masters en promotieplekken (PhD's) van de Universiteit Utrecht zijn ondergebracht in acht Graduate Schools. Een Graduate School bestaat uit een aantal inhoudelijk verwante masters en PhD's. Hierdoor ontstaat een context waarin masterstudenten, promovendi en onderzoekers elkaar ontmoeten en stimuleren.

Onderwijsinstituten

De Universiteit Utrecht heeft twee Engelstalige undergraduate honours-opleidingen.

Ondersteuning

Elke faculteit heeft een ondersteunende dienst met daarin een afdeling Onderwijs Studenten Zaken (OSZ). Studenten en medewerkers kunnen bij OSZ terecht voor onder andere inschrijvingen voor cursussen en programma’s, roosters, studiegidsen, studieadvies, studeren in het buitenland et cetera.

Ook de Directie Studenten, Onderwijs en Onderzoek speelt een rol bij onderwijsondersteuning. De afdeling Studentbegeleiding helpt studenten bij studiekeuze, studeer- en persoonlijke problemen. Daarnaast ondersteunt de directie SO&O de faculteiten bij studentbegeleiding. Studentzaken & International Office beantwoordt vragen over studiegerelateerde onderwerpen zoals inschrijving en studiefinanciering, begeleidt studenten bij internationale uitwisseling en ondersteunt de faculteiten bij toelating van internationale studenten.