Generatieve AI

Artificiële intelligentie heeft een steeds grotere impact op onze samenleving en dus ook het onderwijs, onder meer door de introductie van de chatbots ChatGPT en Bard.

Deze tools maken het mogelijk om (bijna) perfecte teksten te genereren, e-mails te schrijven of opdrachten uit te werken. ChatGPT en Bard zijn een vorm van generatieve AI. Bij generatieve AI geeft de gebruiker een opdracht of stelt een vraag, waardoor het model de opdracht interpreteert en zo content kan genereren. De chatbot ChatGPT is onderdeel van een steeds grotere beweging. Er zijn naast ChatGPT nog vele andere chatbots beschikbaar en dit aantal zal alleen maar toenemen. Daarnaast zijn er ook snelle ontwikkelingen bij andere generatieve AI, die bijvoorbeeld beeldmateriaal of video's genereren. Op deze pagina zal de focus liggen op generatieve AI.
 

Richtlijnen generatieve AI

De Universiteit Utrecht hanteert de volgende richtlijnen met betrekking tot generatieve AI (GenAI): Studenten mogen gebruik maken van GenAI als de docent aangeeft dat dit mag. De student moet zich houden aan de regels die de docent aangeeft over de manieren hoe het wel en niet mag worden gebruikt en hoe ernaar gerefereerd moet worden. Er worden handvatten ontwikkeld om duidelijkheid te scheppen voor docenten welke keuzes er gemaakt kunnen worden, zodat deze keuzes goed en duidelijk gecommuniceerd worden naar de studenten. Het is voor studenten nooit toegestaan om werk dat volledig door GenAI is ontwikkeld in te leveren als eigen werk. Als dit wel gebeurt, wordt dit beschouwd als fraude, zie hieronder de OER.

Er zijn situaties waarbij niet direct helder is of GenAI gebruikt mag worden. In dat geval beslist dus de docent, veelal aan de hand van de beoogde leeruitkomsten. Zo zal bijvoorbeeld het gebruik van een chatbot om een al geschreven tekst te verbeteren, meestal niet worden toegestaan wanneer beoogd wordt de schrijfvaardigheid te verbeteren, maar bij veel andere leeruitkomsten zal het wel toegestaan worden.

Verder is het belangrijk dat studenten transparant zijn over het gebruik van GenAI. Ook daarin zitten gradaties. Soms zal het voldoende zijn om alleen het gebruik te vermelden. Soms kan het als bron worden opgenomen in de bronnenlijst en bij sommige opdrachten zal het nodig zijn dat ook de prompts genoemd worden. Ook hiervoor worden de verschillende opties uitgewerkt, zodat de docent daar een weloverwogen keuze in kan maken per opdracht.

Beginnen met Generatieve AI in het onderwijs

Hoe ga je als docent om met Generatieve AI in je onderwijs? Welke keuzes kan je maken en hoe communiceer je dat duidelijk?

Handreiking GenAI voor Docenten (Solis-id inlog vereist)

Contact

Voor meer informatie en vragen kun je een e-mail sturen naar generatieve-ai@uu.nl.