Centre for Academic Teaching and Learning

Goed onderwijs staat of valt bij de kwaliteit van docenten. Wetenschappelijk onderwijs van hoog niveau begint bij deskundige docenten die zijn opgeleid als onderzoeker én als docent.

Onderwijskwalificaties

De Universiteit Utrecht heeft als eerste universiteit in Nederland onderwijskwalificaties ingevoerd. De Universiteit Utrecht stelde de basiskwalificatie onderwijs verplicht voor al haar docenten. Inmiddels hebben alle Nederlandse universiteiten dit beleid overgenomen.

Feedbackinstrumenten en reflectie

Het doorlopen van een reflectiecyclus kan docenten helpen om hun didactische vaardigheden en hun onderwijs te verbeteren. Om het toepassen van de reflectiecyclus te bevorderen, is er voor docenten een webpagina met feedbackinstrumenten en informatie over reflectie ontwikkeld. Feedbackinstrumenten kunnen bijdragen aan het verkrijgen van feedback van studenten en collega’s. Deze feedback kan, samen met de zelfevaluatie, als input voor reflectie worden gebruikt.

Centre of Excellence in University Teaching

Wetenschappers die tenminste de basiskwalificatie onderwijs hebben verworven, kunnen geselecteerd worden voor het professionaliseringsaanbod van het Center of Excellence in University Teaching. Het centre biedt masterclasses en leergangen op het gebied van onderwijskundig leiderschap, honours teaching, teaching in English en kwaliteitszorg.

Kennisuitwisseling

De Universiteit Utrecht ziet uitwisseling van kennis tussen docenten en tussen studenten en docenten als een voorwaarde voor onderwijsverbetering. Voor dit doel is een aantal instrumenten ontwikkeld.

OnderwijsFestival

Het OnderwijsFestival is een jaarlijks platform voor uitwisseling, kennisoverdracht en discussie over kwaliteit en ontwikkelingen in het onderwijs voor de gehele UU community.

Teaching At Utrecht University

Iedere UU-docent die vragen heeft of op zoek is naar verdieping kan terecht bij Teaching At Utrecht University (T@UU). Dit is een netwerk vóór en dóór docenten van de Universiteit Utrecht.