Centre for Academic Teaching and Learning

Goed onderwijs staat of valt bij de kwaliteit van docenten. Wetenschappelijk onderwijs van hoog niveau begint bij deskundige docenten die zijn opgeleid als onderzoeker én als docent.

Onderwijskwalificaties

De Universiteit Utrecht heeft als eerste universiteit in Nederland onderwijskwalificaties ingevoerd. De Universiteit Utrecht stelde de basiskwalificatie onderwijs verplicht voor al haar docenten. Inmiddels hebben alle Nederlandse universiteiten dit beleid overgenomen.

Feedbackinstrumenten en reflectie

Het doorlopen van een reflectiecyclus kan docenten helpen om hun didactische vaardigheden en hun onderwijs te verbeteren. Om het toepassen van de reflectiecyclus te bevorderen, is er voor docenten een webpagina met feedbackinstrumenten en informatie over reflectie ontwikkeld. Feedbackinstrumenten kunnen bijdragen aan het verkrijgen van feedback van studenten en collega’s. Deze feedback kan, samen met de zelfevaluatie, als input voor reflectie worden gebruikt.

Op een poster staat: Innoveer je onderwijs met Educate-it.

 

Educate-it

Het UU-brede programma Educate-it ondersteunt docenten om hun onderwijs aan te passen aan het onderwijs van de toekomst. Het programma helpt docenten om onderwijs te innoveren, te verbeteren en blended te maken. Met de beschikbare IT-tools kunnen docenten hun studenten activeren en knelpunten oplossen die goed onderwijs in de weg staan. Kijk voor meer informatie op de site van Educate-it.

Centre of Excellence in University Teaching

Wetenschappers die tenminste de basiskwalificatie onderwijs hebben verworven, kunnen geselecteerd worden voor het professionaliseringsaanbod van het Center of Excellence in University Teaching. Het centre biedt masterclasses en leergangen op het gebied van onderwijskundig leiderschap, honours teaching, teaching in English en kwaliteitszorg.

Kennisuitwisseling

De Universiteit Utrecht ziet uitwisseling van kennis tussen docenten en tussen studenten en docenten als een voorwaarde voor onderwijsverbetering. Voor dit doel is een aantal instrumenten ontwikkeld.

Onderwijsparade

De Onderwijsparade is een jaarlijks platform voor uitwisseling, kennisoverdracht en discussie over kwaliteit en ontwikkelingen in het onderwijs. Zowel studenten als docenten nemen deel aan de Onderwijsparade.

Teaching Academy Utrecht University

Iedere UU-docent die vragen heeft of op zoek is naar verdieping kan terecht bij de Teaching Academy Utrecht University (TAUU). Dit is een netwerk van docenten van de Universiteit Utrecht.

De TAUU website vormt een online community vóór en dóór docenten van de Universiteit Utrecht met daarnaast een kennisbank met informatie voor docenten. Ook wordt er maandelijks een TAUU magazine verstuurd. Verder organiseert de TAUU een aantal keren per maand bijeenkomsten over diverse onderwerpen voor docenten.