Winnaars Studentenprijs Maatschappelijke Impact

NB Tot 2023 was dit de prijs voor Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdiensten.

2021-2022

Kimia Milani Sabzewar is de winnaar van de Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdiensten 2022. Kimia zet zich volledig in voor de ondersteuning van vluchtelingen met haar opgerichte stichting Abadi.

2020-2021

Niet een, maar twee winnaars van de prijs voor Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdiensten: Daan Roovers en de groep ‘De CO2-assistent’. “Een uitzonderlijke beslissing in een uitzonderlijke tijd”, noemt de jury de toekenning van de prijs aan twee winnaars.

2019-2020

DOMCast geeft in hun podcasts een stem aan de soms nog ongehoorde, persoonlijke geschiedenis van bijzondere inwoners van Utrecht. De jury vindt het enthousiasme waarmee DOMCast te werk gaat aanstekelijk, en dat ze laten zien hoe maatschappelijk relevant de wetenschap kan zijn. De toewijding waarmee de studenten hun podcasts samenstellen en presenteren vindt de jury bewonderenswaardig. 

2018-2019

Platform Onbeperkt Studeren is een platform voor en door studenten en zet zich in voor studenten met een functiebeperking. Hun activiteiten betreffen verschillende fasen van een studentenleven: van open dag, instroom, doorstroom tot en met verbetering van de toegankelijkheid tot stages en het toekomstig werkveld. De grote variëteit aan ideeën en activiteiten levert een belangrijke bijdrage aan een meer diverse en inclusieve Universiteit Utrecht.

In de laudatio (pdf) geeft de jury aan geraakt te zijn door de bevlogenheid, vindingrijkheid, betrokkenheid en het doorzettingsvermogen van de pioniers van het Platform Onbeperkt Studeren. Zij laten aan andere studenten zien hoe inspirerend en activerend studeren kan zijn. Zie ook: Studentenprijzen voor Laureanne Willems en Platform Onbeperkt Studeren

2017-2018

De werkgroep ‘Gewoon Vega’ bestaat uit Natalie van Dis, Tiemen Wagenvoort, Maaike de Leeuw, Mardie Vermunt en Julia Ertl. Deze studenten van verschillende opleidingen zetten zich op creatieve en positieve wijze in om de universitaire gemeenschap vaker vegetarisch te laten eten, met verkleining van de ecologische voetstap als doel. Ze ontwikkelden een aantrekkelijke presentatie van het vegetarisch aanbod in combinatie met informatieverstrekking. Deze aanpak leidde tot de verkoop van beduidend meer vegetarische producten, zo blijkt uit hun onderzoek.

2016-2017

Roos Ykema, studente Milieu- en Natuurwetenschappen en Rechten, is de winnaar van de studentenprijs in de categorie ‘Bijzondere maatschappelijke verdiensten’. 

Ykema zette het Taalles Vluchtelingen Utrecht Team op. Zij verzorgt met vijftig tot zestig taalvrijwilligers, bijna allemaal studenten, taallessen voor vluchtelingen in het asielzoekerscentrum Oog en Al.

In de laudatio spreekt de jury vol bewondering over dit initiatief. De jury denkt dat de taallessen in de toekomst een grote maatschappelijke impact zullen blijven hebben.

2015-2016

Antoine Steenkamer, student Recht en Onderneming en medeoprichter van Spelendergrijs is de winnaar van de studentenprijs in de categorie ‘Bijzondere maatschappelijke verdiensten’. 

Spelendergrijs is een landelijk initiatief waarbij talentvolle studenten gekoppeld worden aan verzorgings- en verpleeghuizen. De studenten verzorgen muziekoptredens, uitstapjes voor de bewoners of een college over bijvoorbeeld kunstgeschiedenis. De organisatie is actief in Amsterdam, Utrecht, Maastricht, Tilburg en Breda.

Daarnaast heeft Antoine meegewerkt aan het opzetten van een onderzoekssamenwerking tussen twee universitaire instituten over het gebruik van stamcellen en cellijnen die in biobanken zijn opgeslagen.

In de laudatio spreekt de jury de verwachting uit dat Spelendergrijs een grote kans maakt om een permanente plek in de samenleving in te nemen.

2014-2015

Karin van Trijp, masterstudente bij de faculteit Sociale Wetenschappen, is de winnares van de studentenprijs in de categorie ‘Bijzondere maatschappelijke verdiensten’. De jury vat haar persoon en scala aan activiteiten samen met de woorden initiërend, belangeloos en gedreven.

Als bachelorstudente neemt Karin in 2012 deel aan een project in Bulgarije om weeskinderen een onvergetelijke vakantie te geven. Een jaar later heeft Karin de leiding overgenomen en het project voortgezet in de Stichting Wees een Lach. Met passie professionaliseert zij in korte tijd de Stichting en zorgt zij voor een solide basis en continuïteit.

De maatschappelijke impact van de Stichting is groot. De activiteiten zijn inmiddels uitgebreid naar andere Oost-Europese landen zodat meer kinderen met hechtingsstoornissen en traumatische ervaringen een zorgeloze tijd hebben.

2013-2014

Marianne Pouwer, masterstudente Diergeneeskunde, is de winnares van  de studentenprijs in de categorie ‘Bijzondere maatschappelijke verdiensten’. Marianne nam het initiatief voor de Summerschool Junior, waarin basisschoolleerlingen kennismaken met de fascinerende wereld van de wetenschap. Met heel veel doorzettingsvermogen, nuchterheid, enthousiasme en kracht is zij de grote trekker van dit initiatief. Daarnaast werkt Marianne ook als docent-vrijwilliger op de IMC Weekendschool Utrecht voor kinderen uit achterstandswijken.

De jury is geraakt door haar eindeloos enthousiasme en bevlogenheid en door de wijze waarop Marianne zaken nuchter en in betrekkelijke stilte voor elkaar kan krijgen. “Ze is een fraai voorbeeld dat studeren én nevenactiviteiten ontplooien goed samen gaan. Marianne en haar Summerschool hebben daarmee een positieve uitstraling op het imago van studenten in het algemeen en die van onze universiteit in het bijzonder”, aldus het juryrapport.

2012-2013

Anne Marie Droste en Wouter Witvoet zijn de winnaars van de Studentenprijs 2013. Anne Marie en Wouter zaten afgelopen jaar in het eerste studentbestuur van de Netherlands-Asia Honours Summer School. Ze schaarden eenentwintig bedrijven, vijf ministeries en dertien universiteiten achter de visie van de organisatie en lieten deze zomer 75 studenten aan de Summer School deelnemen. Samen richtten ze ook de stichting Beyond West op met de visie dat wederzijds begrip tussen ‘Oost’ en ‘West’ alleen kan volgen uit interactie en dialoog. Met een groep van twintig young professionals, studenten en professoren bezochten ze afgelopen zomer verschillende locaties in Noord-Korea waar nog nooit eerder een buitenlander was geweest. Zie ook de laudatio over Anne Marie en Wouter.

Studentenorganisatie Enactus, Het bestuur van Enactus (voorheen: SIFE) is vanwege het opzetten en door-ontwikkelen van verschillende sociale ondernemingen in Utrecht, zoals Oma’s United: een sociale onderneming met als doel eenzaamheid onder ouderen te verminderen.

Luuk Veeken is voorgedragen omdat hij een ambitieuze en ondernemende student is “die een scherp oog heeft voor kansen op het snijvlak van duurzaamheid, gezondheidszorg en ondernemerschap”. Hij volgt de master Energy Science.

2011-2012

De Nederlandse tak van IAESTE (the International Association for the Exchange of Students for Technical Expertise) is de winnaar van deze studentenprijs voor het studiejaar 2011-2012. De Nederlandse tak van IAESTE bestaat uit Danny Chan, Milo van Holsteijn, Jobke Janssen en Wouter Vink, allen studenten of net afgestudeerden van de masteropleiding Mathematical Sciences. Zij hebben de Nederlandse afdeling van the International; Association for the Exchange of Students for Technical Experience opgericht. 

Middels een stage of een bedrijf kan een beta-student zijn verworven kennis nuttig maken voor de maatschappij. Deze vier studenten hebben in korte tijd een organisatie en een relevant netwerk weten op te bouwen waarvoor inmiddels 400 studenten interesse tonen. 

Daarnaast hebben deze studenten ook andere bestuursactiviteiten binnen en buiten de studie(vereniging) verricht. De jury omschrijft het viertal als “allround excellente talenten”. Het juryrapport: “Zij zijn internationaal gericht, zich bewust van het belang van wetenschap voor de maatschappij en hebben de durf om initiatieven te nemen. Bovendien hebben zij uitstekende studieresultaten behaald en hebben zij allen vele en gevarieerde nevenactiviteiten”.

Jenne Jan Holtland, voorgedragen door: studentenorganisatie SIB-Utrecht. Reden: Zijn inzet voor het inhoudelijke programma van SIB-Utrecht. Zo was hij de organisator van de Grote Reis naar het Midden-Oosten. Daarnaast toont hij betrokkenheid bij diverse maatschappelijke kwesties. Zo is hij bijvoorbeeld lid van het Independent Student Energy Platform en vrijwilliger bij Stichting Rights Forum.

Jan-Willem Meijerink, voorgedragen door: Joke van Dijk, studieadviseur Natuurkunde en Arjen Vredenberg, opleidingsdirecteur Natuurkunde. Reden: Jan-Willem heeft op eigen initiatief een Studenten-tutoraat als aanvulling op het reguliere Tutoraat opgezet en ingevoerd. Daarnaast is hij lid van medezeggenschapsorganen van de opleiding en secretaris medezeggenschapsbestuur Natuur- & Sterrenkunde, Thans is hij voorzitter van de Nationale Olympiade voor universitaire Natuurkunde studenten 2012.

2010-2011

Eefje van de Sanden (winnaar), studente van de masteropleiding ‘Onderwijskundig ontwerp en advisering’, kreeg de studentenprijs in de categorie ‘Bijzondere bestuurlijke- of maatschappelijke verdiensten’. Eefje was tijdens haar studie actief bij onder andere Bureau Inburgering, Amnesty International, en Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB-Utrecht). Tijdens haar masteropleiding leverde zij een uitzonderlijke prestatie met het opzetten van Book4Life in Utrecht: een charitatieve winkel voor tweedehands boeken die in 2009 het levenslicht zag.

Fleur Botman, Fleur is voorgedragen door studentengezelligheidsvereniging C.S. Veritas. Zij was vrijwilliger bij de kindertelefoon Utrecht, bestuurslid van twee landelijke studentenorganisaties en actief lid van verschillende commissies bij haar gezelligheidsvereniging geweest.

Spencer Heijnen, hij is voorgedragen door drie docenten/medewerkers van het University College Utrecht. Spencer is o.a. president van de UCU-studentenorganisatie ASIC geweest en projectmedewerker om het kopen van Fairtrade producten in Utrecht te bevorderen. Daarnaast heeft hij tijd vrijgemaakt om diverse maatschappelijk projecten binnen en buiten het College te initiëren.

2009-2010

Haza Rahim (winnaar), bachelor Psychologie. Haza organiseerde meeloopdagen voor de opleiding en voor de Koerdische Studentenvereniging in Nederland
Kristyanne Hendriks, bachelor Diergeneeskunde

2008-2009

Seren Dalkiran (winnaar), bachelorstudente Liberal Arts & Sciences University College Utrecht. Seren heeft de Stichting “Verdwaalde Gezichten” opgericht. Deze stichting zet zich in voor mensenrechten.
Marijke Dijkstra, masterstudente Klinische en Gezondheidspsychologie
Charlotte Wijs, masterstudente Fiscaal Recht

2007-2008

Thekla Teunis (winnaar), student Wiskunde en Taal en cultuurstudies en voorzitter van de roeivereniging ORCA, werkte samen met de woningbouwvereniging en basisschoolleerlingen om de leefbaarheid in de Utrechtse wijk Hoograven te verbeteren.
Nurah M. Hammoud, student Geneeskunde
Henrik Looij, student Human geography and planning