Interdisciplinair honoursonderwijs bij het UU Honours College

In het interdisciplinair honoursonderwijs van de Universiteit Utrecht werken studenten van verschillende disciplines samen aan brede maatschappelijke en wetenschappelijke onderwerpen. De studenten brengen inzichten, methoden en theorieën uit twee of meer disciplines samen. Zo ontstaat een nieuw inzicht op het te bestuderen onderwerp. Veel vraagstukken zijn alleen op deze manier goed te doorgronden.

Interdisciplinaire honoursprogramma’s

Het UU Honours College biedt verschillende interdisciplinaire honoursprogramma’s aan voor bachelor- en masterstudenten. Deze onderwijsprogramma’s zijn toegankelijk voor alle studenten van de Universiteit Utrecht.

Interdisciplinaire honours in de bachelor

Descartes College

Het Descartes College brengt studenten uit alle opleidingen van de universiteit en de beste wetenschappers bij elkaar. Samen onderzoeken en bediscussiëren ze vraagstukken die alle wetenschappers en alle wetenschappen aangaan. Studenten die een facultair honoursprogramma volgen kunnen een deel van het Descartes programma opnemen in hun honoursprogramma. De voertaal is Nederlands.

STREAM

In het programma STREAM kan een student één van de LERU-partners bezoeken om daar onderzoek te doen voor een bepaalde periode, variërend van een maand tot een heel semester. Een student kan dit doen in het kader van een facultair honoursprogramma of als een op zichzelf staand programma.

Momenteel werkt de Universiteit Utrecht samen met University of Cambridge, Lund University, Université de Genève, Université Paris Sud, Università degli studi di Milano en Leiden University. De voertaal van dit programma is Engels.

Interdisciplinaire honours in de master

Graduate Honours Interdisciplinary Seminars (GHIS)

GHIS bestaat uit verschillende seminars die zijn opgezet rond de strategische thema’s en focusgebieden waarnaar de Universiteit Utrecht interdisciplinair onderzoek verricht. De onderwerpen zijn divers: van wereldwijde gezondheidskwesties en de overgang naar duurzaamheid, tot trends binnen de jongerencultuur en wetenschapsfilosofie. De voertaal is Engels.

STREAM

In het programma STREAM kan een student één van de LERU-partners bezoeken om daar onderzoek te doen voor een bepaalde periode, variërend van een maand tot een heel semester. Een student kan dit doen in het kader van een facultair honoursprogramma of als een op zichzelf staand programma.

Momenteel werkt de Universiteit Utrecht samen met University of Cambridge, Lund University, Université de Genève, Université Paris Sud, Università degli studi di Milano en Leiden University. De voertaal van dit programma is Engels.

Young Innovators

Studenten die het Young Innovatorsprogramma volgen, werken in een interdisciplinair studententeam aan maatschappelijke uitdagingen, zoals voedselverspilling of duurzame huisvesting voor vluchtelingen. Studenten ontwikkelen ondernemerschap, innovatievaardigheden en bewustzijn van vraagstukken rondom verantwoordelijkheid en ethiek. De voertaal is Engels.

Arbeidsmarkt

In toenemende mate vragen werkgevers, zowel binnen als buiten de wetenschap, naar werknemers die een specialistische basis kunnen combineren met een brede blik op het hele wetenschappelijke veld. Een breed opgeleide academicus heeft een belangrijke meerwaarde voor deze arbeidsmarkt.

Tekst: Trots onderdeel van de Honours Community van de Universiteit Utrecht.

Nieuws over honours

honours
18 oktober 2018
Tijdens de Opening van het Academisch Honours Jaar op maandag 15 oktober is dr. Adri Thomas verkozen tot Honoursdocent van het Jaar.
29 juni 2018
De derde lichting studenten van het Humanities Honours Programme is afgestudeerd. Hoe kijken de studenten terug op het programma?
25 april 2018
De ontwikkelde web-app heet 'Ter Info' en helpt om terrorisme op een duidelijke, feitelijke en verbindende manier met leerlingen te bespreken.

Pagina's

RSS