Interdisciplinair honoursonderwijs bij het UU Honours College

In het interdisciplinair honoursonderwijs van de Universiteit Utrecht werken studenten van verschillende disciplines samen aan brede maatschappelijke en wetenschappelijke onderwerpen. De studenten brengen inzichten, methoden en theorieën uit twee of meer disciplines samen. Zo ontstaat een nieuw inzicht op het te bestuderen onderwerp. Veel vraagstukken zijn alleen op deze manier goed te doorgronden.

Interdisciplinaire honoursprogramma’s

Het UU Honours College biedt verschillende interdisciplinaire honoursprogramma’s aan voor bachelor- en masterstudenten. Deze onderwijsprogramma’s zijn toegankelijk voor alle studenten van de Universiteit Utrecht.

Interdisciplinaire honours in de bachelor

Da Vinci Project

In het Da Vinci Project werken studenten van verschillende disciplines met elkaar samen aan vraagstukken op het gebied van duurzaamheid. De vragen worden aangedragen door bedrijven en overheidsorganisaties en in samenwerking met hen opgelost. Het programma is voor derdejaars studenten van de hele universiteit.

Descartes College

Het Descartes College brengt studenten uit alle opleidingen van de universiteit en de beste wetenschappers bij elkaar. Samen onderzoeken en bediscussiëren ze vraagstukken die alle wetenschappers en alle wetenschappen aangaan. Studenten die een facultair honoursprogramma volgen kunnen een deel van het Descartes programma opnemen in hun honoursprogramma. De voertaal is Nederlands.

STREAM

In het programma STREAM kan een student één van de LERU-partners bezoeken om daar onderzoek te doen voor een bepaalde periode, variërend van een maand tot een heel semester. Een student kan dit doen in het kader van een facultair honoursprogramma of als een op zichzelf staand programma.

Momenteel werkt de Universiteit Utrecht samen met University of Cambridge, Lund University, Université de Genève, Université Paris Sud, Università degli studi di Milano en Leiden University. De voertaal van dit programma is Engels.

Zomerschool NWIB

Tijdens de Zomerschool NWIB werken studenten aan onderwerpen rondom stedelijk erfgoed in Athene, Florence, Rome en Sint Petersburg. Dit gebeurt in samenwerking met Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB). Het programma is bedoeld voor bachelorstudenten van verschillende Nederlandse universiteiten.

Netherlands-Asia Honours Summer School

De Netherlands-Asia Honours Summer School (NAHSS) biedt studenten van alle disciplines en universiteiten de kans om te studeren aan de beste Chinese universiteiten in Beijing, Chengdu, Hongkong of Shenzhen. De studenten bezoeken bedrijven en werken aan een project voor een multinational. Het doel is om de studenten de dynamiek van en kansen voor Nederland in China laten ervaren en zo de brug tussen Nederland en China te versterken.

Interdisciplinaire honours in de master

Graduate Honours Interdisciplinary Seminars (GHIS)

GHIS bestaat uit verschillende seminars die zijn opgezet rond de strategische thema’s en focusgebieden waarnaar de Universiteit Utrecht interdisciplinair onderzoek verricht. De onderwerpen zijn divers: van wereldwijde gezondheidskwesties en de overgang naar duurzaamheid, tot trends binnen de jongerencultuur en wetenschapsfilosofie. De voertaal is Engels.

STREAM

In het programma STREAM kan een student één van de LERU-partners bezoeken om daar onderzoek te doen voor een bepaalde periode, variërend van een maand tot een heel semester. Een student kan dit doen in het kader van een facultair honoursprogramma of als een op zichzelf staand programma.

Momenteel werkt de Universiteit Utrecht samen met University of Cambridge, Lund University, Université de Genève, Université Paris Sud, Università degli studi di Milano en Leiden University. De voertaal van dit programma is Engels.

Young Innovators

Studenten die het Young Innovatorsprogramma volgen, werken in een interdisciplinair studententeam aan maatschappelijke uitdagingen, zoals voedselverspilling of duurzame huisvesting voor vluchtelingen. Studenten ontwikkelen ondernemerschap, innovatievaardigheden en bewustzijn van vraagstukken rondom verantwoordelijkheid en ethiek. De voertaal is Engels.

Leiderschapsprogramma

In Leiderschapsprogramma leren studenten wat hen tot een goed leider maakt en leren ze verschillende leiderschapsstijlen kennen en herkennen. Daarnaast is er aandacht voor het ontwikkelen van publieke spreekvaardigheden en wordt er gewerkt aan leiderschapsdilemma's in de dagelijkse praktijk. De interactieve bijeenkomsten worden gegeven door ervaren leiders uit de maatschappij.

Arbeidsmarkt

In toenemende mate vragen werkgevers, zowel binnen als buiten de wetenschap, naar werknemers die een specialistische basis kunnen combineren met een brede blik op het hele wetenschappelijke veld. Een breed opgeleide academicus heeft een belangrijke meerwaarde voor deze arbeidsmarkt.

Tekst: Trots onderdeel van de Honours Community van de Universiteit Utrecht.

Nieuws over honours

Heleen van der Veen
18 maart 2019
Heleen van der Veen, derdejaars student van het College of Pharmaceutical Sciences, ontving een ZonMW Young Investigator Award.
29 november 2018
Vrijdag 23 november ontvingen 13 trotse docenten hun certificaat voor de leergang Honours Teaching.
honours
18 oktober 2018
Tijdens de Opening van het Academisch Honours Jaar op maandag 15 oktober is dr. Adri Thomas verkozen tot Honoursdocent van het Jaar.

Pagina's

RSS