Prof. dr. Sanne Akkerman

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
3584 CS Utrecht

Prof. dr. Sanne Akkerman

Hoogleraar
Educatie
s.f.akkerman@uu.nl

Sanne Akkerman werkt als Hoogleraar Onderwijs en leerwetenschappen op de afdeling Educatie aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op de vraag hoe onderwijs en wetenschappelijke praktijken zich kunnen verhouden tot de steeds bewegende maatschappij, ook op het individuele niveau van verschillende leer, werk en leefomgevingen waarin leerlingen, studenten en professionals zitten. De uitdaging waar veel praktijken en mensen voor staan wordt internationaal vaak beschreven met de term 'boundary crossing'. Zij schreef op dit gebied een proefschrift (2006, cum laude) en twee literatuurstudies (Akkerman & Bakker, 2011; Bronkhorst & Akkerman 2016) waarin zij de aard van de uitdaging, effectieve strategieën en leeropbrengsten van boundary crossing in onderwijs en wetenschap en werk in kaart hebben gebracht. Empirisch onderzoek richt zich veelal op studenten en professionals die zich in het bijzonder geconfronteerd zien met meervoudige perspectieven en participaties, zoals in duale of multidisciplinaire opleidingen, academische functies, regionale of internationale projecten en partnerschappen.

Akkerman rond op dit moment een ERC project (2016) af getiteld Lost in Transition? Multiple Interests in Contexts of Education, Leisure and Work. In dit onderzoek onderzocht zij met haar team welke uitdagingen adolescenten tegenkomen in het 1) het najagen van hun vaak meervoudige en divergerende interesses, 2) de potentieel conflicterende sociale steun die zij daarvoor vanuit school, peer en thuis omgevingen ontvangen, en 3) de school-, studie en beroepskeuzes die zij moeten maken (zie voor een interview over de toekenning destijds: https://www.uu.nl/organisatie/faculteit-sociale-wetenschappen/interview-sanne-akkerman-erc-laureaat). Centraal instrument in dit onderzoek is een smartphone applicatie inTin die als zogeheten Experience Sampling Method dagelijkse interesse-ervaringen vangt.

In het verlengde van haar ERC, geeft ze leiding aan een door het NRO toegekend project getiteld Interest in Diversity, waarin, in samenwerking met de UvA, twee promotietrajecten zijn gestart gericht op de relatie tussen interesses en engagement binnen en buiten school. 

Zij is in 2019 een Comenius Leadership Project gestart getiteld UniCity, waarin ze vanuit de UU met een team van stafleden en studenten werkt aan een nieuwe vorm van onderwijs en onderzoek in het stadse leven. Het project moet leiden tot het ontwikkelen een model voor maatschappelijk engagement op het snijvlak van onderwijs, wetenschap en maatschappij. Een belangrijk uitgangspunt voor dit programma is de wens steeds opnieuw te kijken naar wat er gaande is en toe doet in een steeds veranderende wereld. Dit principe heeft zij met collega's ook wel aangeduid met de term ontologisch synchroniseren (https://journals.sagepub.com/doi/full/10.3102/0013189X211028239). 

 

 

 

Links

Voor overzicht van publicaties zie: http://scholar.google.nl/citations?user=_GGOdGcAAAAJ&hl=nl

Leeropdracht
Onderwijswetenschappen