Internationaal onderwijs

De Universiteit Utrecht biedt een inspirerende internationale leeromgeving

De Universiteit Utrecht biedt studenten een internationale omgeving, met honderden uitwisselingsprogramma's en de grootste Summer School van Europa.

Jaarlijks komen duizenden buitenlandse studenten naar Utrecht om deel te nemen aan de Engelstalige onderwijsprogramma's. Daarnaast gaat een groot aantal Utrechtse studenten naar het buitenland.

Uitwisselingsstudenten oriënteren zich tijdens een informatiemarkt op de Universiteit Utrecht
Uitwisselingsstudenten oriënteren zich op de Universiteit Utrecht

Internationale leeromgeving

De Universiteit Utrecht heeft een omvangrijk Engelstalig onderwijsaanbod, met vier Engelstalige bacheloropleidingen, 81 Engelstalige masterprogramma's en meer dan tweehonderd Engelstalige cursussen voor exchange students en visiting students. Voor het onderwijs worden regelmatig topdocenten uit het buitenland aangetrokken. Daardoor ontstaat ook voor Nederlandse studenten een inspirerende internationale leeromgeving.

Het taalbeleid (pdf) licht verder toe welk taalbeleid de Universiteit Utrecht hanteert in haar onderwijs.

Utrecht Summer School

In de zomer heeft de Universiteit Utrecht een speciaal cursusaanbod voor studenten uit het buitenland én eigen land: Utrecht Summer School (in samenwerking met de Hogeschool Utrecht en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht). In 2017 trok de Utrecht Summer School ruim vierduizend studenten uit 120 verschillende landen aan. Aan de meeste cursussen worden European credits toegekend volgens het European Credit Transfer System (ECTS).

Honoursonderwijs

Soms zoeken studenten net wat meer uitdaging. Voor hen heeft de Universiteit Utrecht extra uitdagend honoursonderwijs. Binnen deze programma´s doen honoursstudenten internationale ervaring op door verschillende buitenlandreizen. Het honoursonderwijs kent bovendien een grote internationale instroom. Zodoende geeft dit een goede voorbereiding op een internationaal georiënteerde arbeidsmarkt. Deze vraagt om academici en wereldburgers die in staat zijn over nationale en culturele grenzen te kijken, een gemeenschappelijke taal te spreken en op internationaal niveau te functioneren.

Studeren in het buitenland

Met partners over de hele wereld, geeft de Universiteit Utrecht studenten de mogelijkheid om deel te nemen aan internationale uitwisselingen of buitenlandse stages. Op de studentensite staat uitgebreide informatie over studeren in het buitenland.

De Universiteit Utrecht werkt samen met diverse partneruniversiteiten, waaronder de University of California. Binnen Europa zijn overeenkomsten voor uitwisseling afgesloten met partneruniversiteiten in het kader van het Erasmus+ programma, gefinancierd door de Europese Unie. Onder het Erasmus+ programma vallen ook gezamenlijke masterprogramma’s aangeboden die zijn ontwikkeld in het Erasmus Mundus programma of in de Europese alliantie CHARM-EU.

Grading Tables

Met de invoering van de Grading Tables voor Utrechtse bachelor- en masterstudenten kunnen studenten zich gemakkelijker kwalificeren voor buitenlandse master- en PhD-programma’s, beursaanvragen of sollicitatieprocedures.

De Universiteit Utrecht sluit zich hiermee aan bij de richtlijnen van de Europese Commissie voor internationale studentmobiliteit, zoals vermeld in de ECTS users’ guide.