Onderwijs aan de UU

Innovatief, van hoge kwaliteit en toekomstbestendig. Deze eigenschappen zijn kenmerkend voor het Utrechtse onderwijs. De Universiteit Utrecht loopt al jaren voorop in onderwijsvernieuwing en ontwikkelt uitdagende programma’s voor groepen extra getalenteerde en gemotiveerde studenten, om aan de internationale roep om kwaliteit en talent tegemoet te komen. Illustratief zijn Utrechtse onderwijsinitiatieven als het University College Utrecht en het Utrecht Law College. Constant werken aan beter onderwijs, met bevlogen docenten en ambitieuze studenten.

Onderwijs aan de UU
Persoonlijke begeleiding tijdens een werkgroep

Onderwijsvernieuwing

Studenten volgen overal aan de Universiteit Utrecht interactief, kleinschalig onderwijs, gegeven door gedreven docenten die er actief aan bijdragen om programma’s waar nodig te verbeteren.
De Universiteit Utrecht realiseert programma’s die aansluiten op de vraag van studenten en de maatschappij.

Voorbeelden zijn de Selective Utrecht Medical Master (SUMMA), het honoursonderwijs, de Academische lerarenopleiding primair onderwijs (ALPO) en de educatieve minor. De Universiteit Utrecht investeert doorlopend in de innovatie van onderwijs via het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs.

Honoursstudenten volgen Cathelijne Broers, directeur Hermitage Amsterdam en Nieuwe Kerk, bij haar werk

Verder ondersteunt het Centre for Academic Teaching and Learning (CAT) docenten om hun onderwijs te versterken en aan te passen aan het onderwijs van de toekomst. Het CAT ondersteunt docenten zowel in het praktische gebruik van IT-tools, waarvan de meerwaarde voor het onderwijs al is vastgesteld door andere docenten van de universiteit, als bij het (her)ontwerpen van hun onderwijs naar een blended learningvorm.

Hoogste studiesucces

De Universiteit Utrecht heeft van alle Nederlandse universiteiten het hoogste studiesucces onder vwo-instromers. Dit succes is gebaseerd op het unieke Utrechts onderwijsmodel gericht op differentiatie, commitment en de juiste student op de juiste plek.

Professionalisering van docenten

Goed onderwijs wordt gegeven door excellente docenten, die in staat worden gesteld hun onderwijs te verbeteren en innoveren. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw wordt in Utrecht extra aandacht besteed aan de professionalisering van docenten. Als eerste universiteit in Nederland voerde de Universiteit Utrecht onder meer zowel de basis als de senior kwalificaties onderwijs in, is de onderwijsloopbaan doorgetrokken naar het hoogleraarschap. De universitaire docentenprijzen illustreren dat docententalent in Utrecht hoog wordt gewaardeerd.

Ook zijn de Leergang onderwijskundig leiderschap en het Senior Fellow programma in het leven geroepen en in digitaliseringsprojecten is continu aandacht voor optimale begeleiding, om de professionalisering van de docent te ondersteunen. Via de Teaching Academy Utrecht University delen docenten best practices met elkaar. 

Internationaal

De Universiteit Utrecht heeft een omvangrijk Engelstalig onderwijsaanbod, met vier Engelstalige bacheloropleidingen, 81 Engelstalige masterprogramma's en de grootste Summer School van Europa.