Criteria en procedure docentenprijzen

Studieverenigingen kunnen kandidaten voordragen voor de docentenprijzen. Zij doen dit aan de hand van een dossier. Per opleiding kunnen maximaal 2 docenten worden voorgedragen, één voor de docentprijs en één voor de docenttalentprijs. Een docent die eerder won, kan niet worden voorgedragen.

Docenten worden voorgedragen aan de hand van een dossier waarin de docent vanuit drie gezichtspunten wordt belicht, namelijk vanuit de student, de docent zelf en zijn/haar peers. De studievereniging is verantwoordelijk voor het samenstellen en indienen van het volledige dossier.

Dit dossier bestaat uit:

 • De onderwijsvisie, geschreven door de docent (max. 1 A4);
 • Een korte pitch en een gemotiveerde aanbeveling, geschreven door de studieverenigingen, waaruit blijkt wat de docent zo bijzonder maakt (max. 2 A4);
 • Twee aanbevelingsbrieven van collega-docenten, waaruit blijkt op welke wijze de voorgedragen docent aan de gestelde criteria voldoet (max. 1 A4 per brief);
 • Het cv van de docent, waarin zijn/haar onderwijscarrière goed naar voren komt (max. 2 A4).

Na een eerste selectie worden studieverenigingen van genomineerde kandidaten gevraagd een aanvullend dossier aan te leveren met in elk geval twee onderwijsevaluaties en materiaal om de docent te karakteriseren (bijvoorbeeld beeldmateriaal, studiehandleiding, etc.)

Bekijk ook volledige criteria en procedure 2024 (pdf). Gebruik voor de voordracht het Format UU Docentenprijzen (pdf).

Voordrachten kunnen uitsluitend per e-mail ingediend worden via cat@uu.nl. Vermeld in het onderwerp de naam van de docent, categorie (Docentenprijs, Docenttalent) en naam van de studievereniging.

Deadline

De deadline voor het indienen van dossiers is vrijdag 17 november 2023 om 12:00 uur ’s middags.

Jury

De jury is samengesteld uit docenten, o.a. eerdere winnaars, en studenten van de Universiteit Utrecht.

De jury voor de Docentenprijzen 2023-2024 bestaat uit:

 • Dr. Gery Nijenhuis, faculteit Geowetenschappen (Voorzitter)
 • Dr. Gerda Andringa, University College Roosevelt
 • Dr. Serena Di Palma, faculteit Bètawetenschappen
 • Dr. Niels Bovenschen, faculteit Geneeskunde
 • Dr. Lotte Henrichs, faculteit Sociale wetenschappen
 • Dr. David Onnekink, faculteit Geesteswetenschappen
 • Dr. Sebastiaan Steenman, faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
 • Luciel van Vuuren MA, faculteit Diergeneeskunde
 • Dr. Arjen Vredenberg, faculteit Bètawetenschappen
 • Dr. Bouke van Gorp, faculteit Geoweteschappen
 • Ilja Timmermans, studentlid (Bètawetenschappen)
 • Robin Pleizier, studentlid (Geowetenschappen)

Meer informatie

De verkiezing van docent van het jaar wordt gefaciliteerd door het Centre for Academic Teaching and Learning. Neem voor meer informatie contact op via het e-mailadres cat@uu.nl of het telefoonnummer (030) 253 6638.